Biểu Mẫu

Bài thu hoạch Mô-đun 2: Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý Giai đoạn 2020-2025

Bài thu hoạch Mô-đun 2: Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý 2020-2025 là tài liệu tham khảo, phục vụ chương trình GDPT 2018. Xin được gửi tới các bạn tham khảo Mẫu Kế hoạch Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý 2020-2025 chi tiết.

  PHÒNG GD-ĐT ………………

  TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….

  Số:…/KH-THPcD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……., ngày … tháng …. năm 20….

  KẾ HOẠCH
  Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
  trường Tiểu học …………….
  Giai đoạn 2020-2025

  I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  Kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trường Tiểu học ……………… được xây dựng dựa trên những căn cứ cơ bản dưới đây:

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button