Giáo Dục

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 – Phần 6

Bài tập trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 9 – Phần 6 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 – Phần 4

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 – Phần 5

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 – Phần 7

 • Câu 1:
  Tháp dân số gồm có ba phần: đáy, thân và đỉnh tháp, theo thứ tự nào sau đây là đúng?
 • Câu 2:
  Theo cơ cấu chung trong tháp dân số, dân số phụ thuộc là các đối tượng:
 • Câu 3:
  Trong 2 tháp 1989 và 1999, tháp có kết cấu dân số trẻ hơn là:
 • Câu 4:
  Nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn đổi mới từ khi nào?
 • Câu 5:
  Qua H6.1 cho thấy nông nghiệp giảm mạnh, đây là sự giảm về:
 • Câu 6:
  Sự đổi mới nền kinh tế biểu hiện qua việc tăng mạnh tỷ trọng:
 • Câu 7:
  Theo sự đổi mới hiện nay, nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế cơ bản:
 • Câu 8:
  Thành phần giữ vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế là
 • Câu 9:
  Ngoài những thử thách trong nước, ta đang phải đối mặt với thử thách từ bên ngoài là
 • Câu 10:
  Nhân tố tác động mạnh đến sự phát triển va phân bố nông nghiệp là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button