Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3 và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 19.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số liền trước số 1000 là số:

900                     999                          909

b) Số liền sau số lớn nhất có 3 chữ số là số:

1000                 1001                      1002

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Viết thành tổng:

a) 4075 = 4000 + 0 + 70 + 5

b) 3008 = 3000 + 0 + 0 + 8

c) 9170 = 9000 + 700 + 10 + 0

d) 4615 = 4000 + 600 + 10 + 5

3. Đánh dấu X vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

a) 4872 ——-> 4873 ——-> (……..)

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

4871                    4870                 4874

b) 5674 ——-> (……..) ——-> 5678

Số thích hợp để điền vào chỗ trống là:

5672                5675                    5676

c) 7841 ——-> 7843 ——-> (……..)

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

7840               7845                     7847

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Viết số có bốn chữ số ( khác 0) tùy ý vào ô trống trong bảng sau ( theo mẫu):

Viết số

Đọc số

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

1485

Một nghìn bốn trăm tám mươi lăm

1

4

8

5

2. Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1071, 1072, …, …, 1075, …, 1077.

b) 4001, 4002, …, …, 4005, …, …, 4008.

c) 5075, 5076, …, …, …, 5080, …, 5082.

3. a) Viết bốn số, mỗi số có bốn chữ số lớn hơn số 9915.

b) Viết tất cả các số có bốn chữ số bé hơn số 1006.

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

4. a) Viết tất cả các số có bốn chữ số, trong đó mỗi số có tổng các chữ số là 2.

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải:

………………………………………………

………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số liền trước số 1000 là số:

900(S)                    999(Đ)                        909(S)

b) Số liền sau số lớn nhất có 3 chữ số là số:

1000(Đ)                 1001(S)                      1002(S)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 4075 = 4000 + 0 + 70 + 5 (Đ)

b) 3008 = 3000 + 0 + 0 + 8 (Đ)

c) 9170 = 9000 + 700 + 10 + 0 (S)

d) 4615 = 4000 + 600 + 10 + 5 (Đ)

3. Đánh dấu X vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

a) 4872 ——-> 4873 ——-> (……..)

Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 4874 (X)

b) 5674 ——-> (……..) ——-> 5678

Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: 5676 (X)

c) 7841 ——-> 7843 ——-> (……..)

Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 7845 (X)

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Viết số có bốn chữ số ( khác 0) tùy ý vào ô trống trong bảng sau ( theo mẫu):

Viết số

Đọc số

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

1485

Một nghìn bốn trăm tám mươi lăm

1

4

8

5

2584

Hai nghìn năm trăm tám mươi tư

2

5

8

4

4653

Bốn nghìn sáu trăm năm mươi ba

4

6

5

3

1252

Một nghìn hai trăm năm mươi hai

1

2

5

2

9614

Chín nghìn sáu trăm mười bốn

9

6

1

4

2. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a) 1071, 1072, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077.

b) 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008.

c) 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082.

3. a) Bốn số, mỗi số có bốn chữ số lớn hơn số 9915 là: 9916, 9917, 9918, 9919.

b) Tất cả các số có bốn chữ số bé hơn số 1006 là: 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000.

4. a) Tất cả các số có bốn chữ số, trong đó mỗi số có tổng các chữ số là 2 là: 2000, 1100, 1010, 1001.

b) Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé là: 2000, 1100, 1010, 1001.

………….

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán và Tiếng Việt sẽ giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo khi soạn đề thi khảo sát đầu năm lớp 3. Các đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 này cũng giúp các em học sinh nắm rõ các loại bài, dạng bài trước khi tham gia thi.

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 19 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button