Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 1 là nội dung ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 tuần 6, hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3 trong tuần 6.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 5 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số dư của phép chia 45 : 6 là:

3 …                             4 …                               6…

b) Số dư của phép chia 55 : 6 là:

1 …                             2 …                             3…

c) Số dư của phép chia 50 : 6 là

1 …                            2 …                               3…

d) Số dư của phép chia 43 : 5 là:

2 …                           3 …                               4 …

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Bình có 12 quả bóng bàn. Bình cho Căn số bóng bàn đó. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 8 quả

B. 10 quả

C. 9 quả

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  của 24kg là: ………kg

c) của 60 phút là: …… phút

b) của 42m là: …………..m

d) của 84l là: ……………l

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 - Đề 1

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

Câu 1. Tính:

a) 25 : 4 = …………….(dư ………)

c) 37 : 6 = …………….(dư ………)

b) 49 : 5 = …………….(dư ………)

d) 25 : 3 = …………….(dư ………)

Câu 2. Mẹ Linh mua 36 quả cam. Linh lấy 1/6 số cam biếu ông bà. Hỏi:

a) Linh biếu ông bà bao nhiêu quả cam?

b) Số cam còn lại bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 64 : 4

b) 36 : 3

c) 66 : 6

d) 45 : 5

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 4. Có 27 bông hoa, đem cắm đều vào 5 lọ. Hỏi:

a) Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

b) Còn thừa ra bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

a) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) 3 Đ                    4 S                      6 S

b) 1 Đ                   2 S                      3 S

c) 1 S                    2 Đ                     3 S

d) 2 S                    3 Đ                     4 S

Câu 2. B

Câu 3.

a)  của 24kg là: 12 kg

c) của 60 phút là: 12 phút

b) của 42m là: 14 m

d) của 84l là: 14 l

Câu 4.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 - Đề 1

Phần II

Câu 1.

a) 25 : 4 = 6 (dư 1)

c) 37 : 6 = 6 (dư 1)

b) 49 : 5 = 9 (dư 4)

d) 25 : 3 = 8 (dư 1)

Câu 2.

Đáp số:

a) 6 quả

b) 30 quả

Câu 3.

a) 16

b) 12

c) 11

d) 9

Câu 4.

Đáp số:

a) Mỗi lọ có số bông hoa là: 25 : 5 = 5

b) Còn thừa ra 2 bông hoa.

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 2

Bài tập tự luyện cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một số chia cho 6 thì được 4 dư 3. Vậy số đó là:

A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Một quầy hàng có 24kg nho và đã bán được số nho đó. Hỏi quầy đã bán được mấy ki-lô-gam nho?

A. 5kg

B. 6kg

C. 7kg

D. 8kg

Bài 3: Tính:

a) 42 : 7 + 17

b) 87 – 35 + 12

c) 96 : 3 : 4

d) 72 : 2 – 15

Bài 4: Tìm x:

a) x × 2 = 78

b) 84 : x = 6

Đáp án 

Bài 1:

Phương pháp giải:

– Xác định thương, số chia, số dư trong phép chia đã cho.

– Tìm số bị chia theo công thức:

Số bị chia = thương × số chia + số dư.

Cách giải :

Số cần tìm là:

4 × 6 + 3 = 24 + 3 = 27

=> Đáp án cần chọn là C.

Bài 2:

Phương pháp giải:

– Dạng toán: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

– Tìm số ki-lô-gam nho đã bán được ta lấy số nho cửa hàng đó có chia cho 3.

Cách giải:

Quầy đó đã bán được số ki-lô-gam nho là:

24 : 3 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg nho.

=> Đáp án cần chọn là D.

Bài 3:

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép chia trước, phép cộng sau .

b) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

c) Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

d) Thực hiện phép chia trước, phép trừ sau .

Cách giải:

a) 42 : 7 + 17

= 6 + 17

= 23

b) 87 – 35 + 12

= 52 + 12

= 64

c) 96 : 3 : 4

= 32 : 4

= 8

d) 72 : 2 – 15

= 36 – 15

= 21

Bài 4:

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm x (thừa số chưa biết), ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm x (số chia), ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải:

a) x × 2 = 78

x = 78 : 2

x = 39

b) 84 : x = 6

x = 84 : 6

x = 14

…………………

Chuyên mục Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 của website đủ 35 tuần có lời giải đầy đủ cho từng bài học bám sát kiến thức SGK lớp 3. Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 1 cùng các đề thi giữa kì 1 lớp 3 sắp tới. Bên cạnh các Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 thì Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 cũng được nhiều giáo viên và phụ huynh tìm kiếm cho con em mình, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 đơn giản hơn so với toán tự luận và học sinh chỉ cần tìm đáp án đúng trong số các lựa chọn được đưa ra. Các bài Toán lớp 3 này đều hỗ trợ nâng cao năng lực học Toán 3, bài tập Toán lớp 3 được chọn lọc kỹ lưỡng, bám sát được nội dung chương trình học, các thầy cô và các phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn nhằm giúp các em có những tài liệu hay nhất để học tập, ôn luyện.

Xem thêm:

  • Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 6
  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 6
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 6
  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 6
  • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 6

Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, các em có thể tham khảo kết quả mà website đã giải, sau đó đối chiếu lại nhé!

website xin giới thiệu tới các bạn chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Các em học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Các câu hỏi và đáp án tại đây nhanh chóng, chính xác nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button