Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 6 lớp 3.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Một số chia cho 5 được 6

Vậy số đó là: 43 … 30 … 34 …

b) Một số chia cho 4 thì được tổng của 12 và 5

vậy số đó là: 68 … 60 … 67 …

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tìm x:

a) x: 5 = 4, giá trị của x là:

A. 20

B. 23

C. 27

b) x: 4 = 12, giá trị của x là:

A. 50

B. 52

C. 48

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 46 : 2

b) 66 : 3

c) 39 : 3

d) 60 : 6

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Câu 2. Một số chia cho 5 được 4 dư 3. Hỏi muốn phép chia không còn dư thì:

a) Số bị chia phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị?

b) Số bị chia phải thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị?

Bài giải

a) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 3. Huyền có 24 bông hoa, Hằng có số hoa bằng  frac{1}{3}  số hoa của Huyền. Hỏi:

a) Hằng có bao nhiêu bông hoa?

b) Cả hai bạn có bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

a) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 tuần 6 – Đề 2

Phần I

Câu 1.

a) 43 S                  30 Đ                 34 S

b) 68 Đ                  60 S                 67 S

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 - Đề 2

Câu 3.

a) A

b) C

Phần II

Câu 1.

a) 23

b) 22

c) 13

d) 10

Câu 2. Đáp số:

a) 3 đơn vị

b) 2 đơn vị

Câu 3.

a) 8 bông

b) 32 bông

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 7 – Đề 1

Bài tập tự luyện cuối tuần Toán lớp 3 tuần 6

Bài 1: Một cửa hàng có 48kg táo. Cửa hàng đã bán được frac{1}{4} số táo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số ki-lô-gam táo đã bán, ta lấy số ki-lô-gam táo ban đầu cửa hàng có chia cho 4.

– Muốn tìm số ki-lô-gam táo còn lại, ta lấy số ki-lô-gam táo ban đầu cửa hàng có trừ đi số ki-lô-gam táo đã bán được.

Cách giải:

Cửa hàng đã bán được số ki-lô-gam táo là:

48 : 4 = 12 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam táo là:

48 – 12 = 36 (kg)

Đáp số: 36kg táo.

Bài 2: Mẹ hái được 30 kg ổi, mẹ biếu bà frac{1}{3} số ổi đó. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu ki-lô-gam ổi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Phương pháp giải:

– Tìm số ổi mẹ biếu bà ta lấy số ổi mẹ hái được chia cho 3.

– Tìm số ổi còn lại ta lấy số ổi mẹ hái được trừ đi số ổi mẹ biếu bà.

Cách giải:

Mẹ biếu bà số ki-lô-gam ổi là:

30 : 3 = 10 (kg)

Mẹ còn lại số ki-lô-gam ổi là:

30 – 10 = 20 (kg)

Đáp số: 20kg.

………………….

Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 – Đề 2. Qua các phần học Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 6 này, các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn khi làm các bài tập. Các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng khi giải quyết các bài Tự nhiên lớp 3, Toán lớp 3 nâng cao và đặc biệt yêu thích việc học hơn.

Xem thêm:

  • Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 6
  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 6
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 6
  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 6
  • Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 6

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,… từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button