Giáo Dục

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Tiếng Anh 3 Unit 11: This is my family

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 11 lớp 3 có đáp án nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Look and write. There is one example.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 11 lớp 3 This is my family

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

mother; who; sister; old; how; thirteen;

A: Is this your (0) mother?

B: Yes, it is.

A: Who’s that?

B: She’s my (1) __________.

A: Oh, really? (2) __________ old is she?

B: She’s (3) __________.

A: And (4) __________ is next to her?

B: She’s my little sister. She’s two years (5) __________.

Đáp án

Task 1. Look and write. There is one example.

1. sister; 2. brother; 3. mother; 4. eighteen; 5. twelve;

Task 2. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Key: 1. X; 2. X; 3. V; 4. V; 5. V

Task 3. Read and complete. There is one example (0).

1. sister; 2. How; 3. thirteen; 4. who; 5. old;

Trên đây là Đề ôn tập Unit 11 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button