Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS An Sơn năm học 2018 – 2019

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS An Sơn

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS An Sơn năm học 2018 – 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 8 khác nhau. Mời các em tham khảo

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Tây Hồ năm 2017 – 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Tân Đồng năm 2017 – 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Tiết năm 2017 – 2018

Câu 1 (1,5 điểm): Làm tính nhân.

a) 2x. (x2-3) b) (5x – 2y).(x2– xy +1) c) (x+1)(x – 1)(x + 2)

Câu 2 (2 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) 2 x – 6y2 b) 2x + 2y – x2 – xy

c) x2– 25 + y2+ 2xy d) x3 – 9x2 + 7x + 1

Câu 3 (1,5 điểm) Tìm x biết.

a) x2– 2 x + 1 = 0 b) 3x3– 48x = 0

Câu 4 (1 điểm) Rút gọn và tính giá trị biểu thức.

A = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1) – 2x với x = 2018

Câu 5 (3 điểm) Hình bình hành ABCD có = 1100. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK lần lượt ở E,F.

a) Tính các góc của hình bình hành ABCD.

b) Chứng minh AI // CK và DE = EF = FB

c) Gọi O là trung điểm của BD, chứng minh I, O, K thẳng hàng.

Câu 6 (1 điểm) Chứng minh rằng nếu a3 + b3 + c3 = 3abc và a,b,c là các số dương thì a = b = c

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 8 môn Toán – THCS An Sơn năm 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS An Sơn năm học 2018 - 2019

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS An Sơn năm học 2018 - 2019

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Tài liệu học tập lớp 8, Đề thi giữa kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button