Biểu Mẫu

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường mới nhất

Bạn đã biết viết Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên của trường? Nếu chưa, hãy tham khảo bộ sưu tập được chúng mình.com tuyển chọn và giới thiệu dưới đây. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học. Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo… Mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

Nội dung chi tiết của Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường……………………………..

Tôi tên:………………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Là sinh viên lớp:………………………………………………………….Khóa………………………………………

Hệ đào tạo: ………………………….. tại Trường Đại học………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
…………, ngày…..tháng…..năm………
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
……………., ngày…..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button