Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 2

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson six được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson five

Giải bài tập Lesson Six – Unit 2: Our new things – Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and number.

Hướng dẫn:

1 – a

2 – e

3 – c

4 – d

5 – b

6 – f

Script:

1. Hello, my name is Thu. I go to Doan Thi Diem Primary School. Can you see me? I have long hair. It’s black.

2. Our teacher is Miss Loan. She has long hair, too.

3. My friend is Duy. He has short black hair..

4. We have big board in the classroom.

5. There are 2 window in the classroom.

6. There is one door in the classroom. On the door is poster.

Dịch:

1. Xin chào, tôi là Thu. Tôi học trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Bạn có nhìn thấy tôi không? Tôi có mái tóc dài. Nó màu đen.

2. Giáo viên của chúng tôi là Cô Loan. Cô ấy cũng có mái tóc dài.

3. Bạn của tôi là Duy. Cậu ấy có mái tóc ngắn và đen.

4. Chúng tôi có 1 cái bảng lớn trong phòng học.

5. Có 2 cái cửa sổ trong phòng học.

6. Có 1 cái cửa ra vào trong phòng học. Trên cửa có dán áp phích.

Speaking

2. Point, ask , and answer. boys/girls/ teacher/ windows/ doors.

+ How many girls are there? => There are two girls.

Hướng dẫn:

+ How many boys are there? => There are two boys.

+ How many teacher in the class? => There is a teacher.

+ How many windows are there? => There are two windows.

+ How many doors? => There is a door.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

3.

I’m in class 3A.

My classroom is upstair.

There are six windows.

On the wal of my classroom is poster.

My teacher’s name is Thu.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson one

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button