Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 3

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson one được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 2: Lesson six

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 3: Do you have a milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

2. Listen and chant.

Script:

salad: món ăn làm từ rau củ quả

noodles: mì

pizza: bánh pizza

milkshake: trà sữa

chicken: thịt gà

3. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. Do you have a milkshake, Rosy? => Yes, I do.

2. Where’s Billy? => He’s behind the tree.

3. Does he have a sandwich? => No, he doesn’t. And he doesn’t have his salad.

4. Here you are, Billy. => Thank you.

5. Billy. Do you like the food?

Well… they like the food.

They?

6. Sorry, Mom.

Bad birds!

It’s OK. We have more food.

Dịch:

1. Con có uống trà sữa không, Rosy?

Vâng, con có.

2. Billy đâu rồi?

Em ấy ở sau cây ạ.

3. Em ấy ăn sandwich chưa?

Chưa, em ấy chưa ăn ạ. Và em ấy không có salad của mình.

4. Billy, của em đây.

Cảm ơn chị.

5. Billy. Con ăn đồ ăn chưa?

Vâng…chúng thích đồ ăn.

Chúng sao?

6. Con xin lỗi mẹ.

Lũ chim này tồi quá!

Không sao. Chúng ta có nhiều đồ ăn.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 3: Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button