Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 53: Protein

Giải Sách bài tập Hóa học lớp 9 bài 53: Protein

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 53: Protein được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 50: Glucozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 52

Bài 53.1 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Protein có khối lượng phân tử lớn và cấu tạo đơn giản.

B. Protein có khối lượng phân tử lớn và do nhiều phân tử amino axit giống nhau tạo nên.

C. Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino axit tạo nên.

D. Protein có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều phân tử axit aminoaxetic tạo nên.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 53.2 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9: Giải thích các hiện tượng sau:

a) Khi nấu canh cua thấy nổi lên các mảng gạch cua.

b) Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính.

Lời giải:

a) Do khi đun nóng các protein tan trong nước cua bị đông tụ.

b) Tơ tằm, lông cừu, len được cấu tạo từ protein, khi giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao chúng dễ bị thuỷ phân làm quần áo mau hỏng.

Bài 53.3 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9: Trong các loại lương thực, thực phẩm sau: gạo, kẹo, dầu lạc, trứng, loại nào

a) Chứa nhiều chất béo nhất?

b) Chứa nhiều chất đường nhất?

c) Chứa nhiều chất bột nhất?

d) Chứa nhiều protein nhất?

Lời giải:

a) Dầu lạc.

b) Kẹo.

c) Gạo.

d) Trứng.

Bài 53.4 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9: Khi phân tích chất X được tách ra từ sản phẩm thuỷ phân protein, người ta thấy khối lượng mol phân tử của X là 75 gam/mol.

Đốt cháy 1,5 gam X thấy tạo ra 1,76 gam CO2, 0,9 gam H2O và 0,28 gam N2.

a) Hãy xác định công thức phân tử của X.

b) Viết công thức cấu tạo của X.

Lời giải:

a) Khối lượng các chất sinh ra khi đốt cháy 1 mol X là:

= 1,76/1,5 x 75 = 88g → trong 1 mol có mC = 88/44 x 12 = 24g

m_{H_2O} = 0,9×75/1,5 = 45g → mH = 45/18 x 2 = 5g

Trong 1 mol X có mN = 0,28/1,5 x 75 = 14g

Gọi công thức của X là CxHyOzNt

Ta có: 12x + y + 16z + 14t = 75

Vậy: 12x = 24 → x = 2

y = 5

14t = 14 → t = 1

Thay các giá trị của X, y, t vào ta được: 16z = 32 → z = 2.

Vậy công thức của X là C2H5O2N.

Vì X tách được, ra từ sản phẩm thuỷ phân protein nên nó là amino ạxit. Vậy công thức cấu tạo của X là: NH2 – CH2 – COOH

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button