Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 7

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 4

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 5

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 6

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức ảnh hình 1, em hãy:

+ Điền tên của bức ảnh

Lời giải:

+ Mô tả vài nét chính về nội dung của bức ảnh. Sự kiện này nói về điều gì.

Lời giải:

Công nhân nổi dậy biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm. Nói đến nhận thức của công nhân đã phát triển lên một bước mới.

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình 35 trong SGK, em hãy điền vào chỗ chấm tên, năm sinh, năm mất của nhân vật trong bức hình.

Lê – nin (1870 – 1924).

Lời giải:

+ Viết đoạn văn về tiểu sử nhân vật đó.

Lời giải:

Lê Nin sinh ngày 22 – 4 – 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ thời sinh viên, ông đã tham gia phong trào cách mạng chống Nga hoàng. Năm 1893, ông đến thủ đô Pê téc bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân Mác xít ở đây.

+ Nêu vai trò của nhân vật đó đối với việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở Nga.

Lời giải:

Năm 1903, Lê nin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với Cương lĩnh cách mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button