Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 11

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 8

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 9

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 10

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát hình 22 trong SGK, em hãy:

+) Kể tên các nhân vật (từ trái sang phải) đang ngồi ở hàng ghế trong ảnh là những ai? Họ là nguyên thủ của những nước nào?

Lời giải:

1. Sớc-sin (Anh).

2. Ru-dơ-ven (Mĩ).

3. Xta-lin (Liên Xô).

+) Các vị nguyên thủ quốc gia này đang có cuộc gặp gỡ tại hội nghị nào? Thời gian nào?

Lời giải:

Tại hội nghị Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11 – 2 – 1945.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Hội nghị này đã có những quyết định quan trọng nào?

X

Thông qua việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Ba nước Liên Xô, Anh, Mĩ cùng hợp tác chống khủng bố, chống chiến tranh.

X

Thành lập một tổ chức quốc tế mới là Liên hợp quốc.

Thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

+) Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì?

Đảm bảo quyền lợi cho các nước Liên Xô, Anh, Mĩ trên thế giới.

X

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Kiểm soát chạy đua vũ trang giữa các nước và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

X

Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc, thực hiện sự hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội…

Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy cho biết:

+) “Chiến tranh Lạnh” là gì?

Lời giải:

– “Chiến tranh lạnh” là chiến tranh không có tiếng súng nhưng thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, các nước chạy đua vũ trang và chiến tranh thế giới có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

– “Chiến tranh lạnh” là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

+) Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay là gì?

Lời giải:

Các xu thế của thế giới ngày nay:

– Một là xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

– Hai là một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm đang dần hình thành.

– Ba là, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

– Bốn là, đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.

Tuy nhiên, Xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button