Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 14

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 9

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 10

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 11

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ những nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai.

Lời giải:

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Vì sao thực dân Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

X

Nền kinh tế Pháp bị kiệt quệ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Pháp trở thành con nợ của Mĩ.

Pháp mất hết vốn ở Nga do Cách mạng tháng Mười thắng lợi.

Việt Nam là thuộc địa có tài nguyên giàu có.

+) Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực nào trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

X

Nông nghiệp (chủ yếu đồn điền cao su).

X

Khai mỏ.

Công nghiệp chế biến.

Thương nghiệp, ngân hàng.

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các giai cấp, tầng lớp nào mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai?

Địa chủ.

Nông dân.

Công nhân.

X

Tư sản.

X

Tiểu tư sản.

Trí thức.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button