Giáo Dục

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 13

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 10

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 11

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 12

Bài tập 1 trang 40 VBT Lịch Sử 9: Lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay diễn ra hết sức đa dạng và phức tạp. Theo em, những nội dung nào là tiêu biểu nhất? Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

Lời giải:

x

Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới.

x

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp đổ.

x

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh đã giành được những thắng lợi to lớn.

x

Sự vươn lênh nhanh chóng về kinh tế của các nước tư bản; hình thành ba trung tâm kinh tế lớn trên thế giới là Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu.

x

Chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

x

Sự tiến bộ của Khoa học – Kĩ thuật với những thành tựu kì diệu.

Bài tập 2 trang 41 VBT Lịch Sử 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới mốc thời gian phân chia giai đoạn lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.

Lời giải:

Năm 1960

Năm 1973

Năm 1989

Năm 1990

x

Năm 1991

Năm 1993

Bài tập 3 trang 41 VBT Lịch Sử 9: Hãy điền vào bảng sau đây những nội dung chính của các giai đoạn lịch sử từ sau năm 1945 đến nay:

Lời giải:

Từ sau năm 1945 đến năm 1991

Từ năm 1991 – nay

1 – Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới. Trong nhiều thập niên, các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng mạnh về chính trị, kinh tế, quân sự… Tuy nhiên, do những sai lầm nghiêm trọng về đường lối, chính sách và sự chống phá của thù địch, tới đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

2 – Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ La-ting diễn ra sôi nổi và giành được nhiều thắng lợi to lớn, dẫn đến: sự tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân; sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập

3 – Sự vươn lênh nhanh chóng về kinh tế của các nước tư bản; hình thành ba trung tâm kinh tế lớn trên thế giới là Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu.

4 – Chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

5 – Cuộc cách mạng Khoa học – Kĩ thuật diễn ra mạnh mẽ và sự manh nha của xu thế toàn cầu hóa.

1 – Trật tự hai cực Ianta tan rã → một trật tự thế giới mới đang được xác lập theo hướng đa cực, nhiều trung tâm.

2 – Xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

3 – Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã và đang phát triển nhanh chóng, đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc.

4 – Tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột, sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa li khai,…

Bài tập 4 trang 42 VBT Lịch Sử 9: Theo em, xu thế chung của thế giới ngày nay là gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là sai

Lời giải:

Một trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo chiều hướng trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

Ở nhiều khu vực xung đột quân sự, nội chiến xảy ra kéo dài do mâu thuẫn về tôn giáo, sắc tộc và tranh chấp lãnh thổ.

Xu hướng chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

x

Xu thế chung là nội chiến khu vực sẽ phát triển lên thành chiến tranh thế giới.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button