Giáo Dục

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25: Luyện tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25: Luyện tập gồm câu 1, câu 2, câu 3 với lời giải chi tiết rõ ràng giúp các em học sinh củng cố kỹ năng giải các dạng bài Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để hiểu rõ hơn về cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 32, 33 Vở bài tập Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 1/2 của 6kg là: 6 : 2 = 3 (kg)

a. 1/5 của 25km là: …………………………………

b. 1/3 của 18l là: …………………………………

c. 1/4 của 32kg là: ………………………………….

d. 1/6 của 54m là: …………………………………

e. 1/6 của 48 phút là:………………………………..

g. 1/2 của 16 giờ là: ………………………………….

Câu 2. Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán:

Một quầy hàng có 16kg nho và đã bán được 1/4 số nho đó. Hỏi quầy hàng đã bán được mấy ki-lô-gam nho?

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán:

Trong hình vẽ trên có …. con gà.

a. Tìm 1/6 số con gà trong hình trên.

b. Tìm 1/3 số con gà trong hình trên.

Bài giải

Câu 1.

a. 1/5 của 25km là: 25 : 5 = 5(km)

b. 1/3 của 18l là: 18 : 3 = 6 (l)

c. 1/4 của 32kg là: 32 : 4 = 8 (kg)

d. 1/6 của 54m là: 54 : 6 = 9 (m)

e. 1/6 của 48 phút là: 48 : 6 = 8 (phút)

g. 1/2 của 16 giờ là: 16 : 2 = 8 (giờ)

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 câu 2

Bài giải

Số ki-lô-gam nho quầy bán được là:

16 : 4 = 4 (kg)

Đáp số: 4kg

Câu 3. Trong hình vẽ trên có 18 con gà.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 câu 3

a. Tìm 1/6 số con gà trong hình trên.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 đáp án câu 3a

Bài giải

1/6 số con gà là:

18 : 6 = 3 (con)

Đáp số: 3 con

b. Tìm 1/3 số con gà trong hình trên.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 đáp án câu 3b

Bài giải

1/3 số con gà là:

18 : 3 = 6 (con)

Đáp số: 6 con

Ngoài ra, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số – Luyện tập mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button