Biểu Mẫu

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Các công trình xây dựng khi rơi vào diện quy hoạch của nhà nước hoặc do sai phạm trong xây dựng sẽ phải phá dỡ. Nếu chủ đầu tư hoặc đơn vị nào không thực thi sẽ bị nhà nước cưỡng chế. share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy cam kết tự phá dỡ công trình dưới đây.

  1. Giấy cam kết tự phá dỡ công trình số 1

  GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

  KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

  Kính gửi: Ủy ban nh ân dân phường (xã, thị trấn):

  – Tôi tên: …………..CMND số:………………do: ………cấp ngày …………tháng……….. năm………

  – Địa chỉ thường trú: ………………………đường:……………..Phường (xã, thị trấn): …………..huyện (thị xã):………….

  Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

  Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm:5…………..

  Tại địa chỉ:2 ……………..đường:

  Phường (xã, thị trấn):………….. huyện (thị xã):………………

  (Thuộc lô, thửa đất số:3………………………………………….

  Tờ bản đồ số:4 ……………………………………………….)

  ………….., ngày …… tháng …… năm ……

  Người làm đơn

  (ký tên)

  2. Giấy cam kết tự phá dỡ công trình số 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ———

  GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):…………………………………………..

  – Tôi tên:…………………………………………….…………………………………………..

  – CMND số:………………………..………………………………………………………

  – Cấp ngày………….. tháng…………… năm…….………………………………………

  – Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………

  Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

  Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình…………………………………………

  Tại địa chỉ:………………………………………….………………………………………….

  ….………..ngày …… tháng …… năm ……

  Người làm đơn

  Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn): ……………………………..………………….

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button