Biểu Mẫu

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ lớp 6 sách Cánh Diều giảm tải theo công văn 4040

Tải về

Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. share-data.top.vn mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ lớp 6 sách Cánh Diều giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu lớp 6 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều trường phải dạy học trực tuyến online.

Kế hoạch dạy học Công nghệ lớp 6 theo công văn 4040

TRƯỜNG THCS&THPT ……

TỔ TỰ NHIÊN II

NHÓM CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày ….tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ LỚP 6

Năm học 2021 – 2022

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 03; Số học sinh: 111 Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Trên đại học: 0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 0 : Khá: 01; Đạt: 0 ; Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học:

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Bài dạy/ bài thí nghiệm/ thực hành

Ghi chú

I. Tranh ảnh

1

Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở

Bài 1. Nhà ở đối với con người.

Chưa có

2

Kiến trúc nhà ở Việt Nam

3

Vật liệu xây dựng nhà ở

Bài 2. Xây dựng nhà ở

Chưa có

4

Ngôi nhà thông minh

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

Chưa có

5

Các thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

Chưa có

6

Thực phẩm trong gia đình

Bài 5. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

Chưa có

7

Một số phương pháp bảo quản thực phẩm

Bài 6. Bảo quản thực phẩm

Chưa có

8

Một số phương chế biến thực phẩm

Bài 7: Chế biến thực phẩm

Chưa có

9

Một số loại vải dùng trong may mặc.

Bài 8. Các loại trang phục thường dùng trong may mặc.

Chưa có

10

Một số trang phục

Bài 9. Trang phục và thời trang.

Chưa có

11

Lựa chọn và sử dụng trang phục

Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục.

Chưa có

12

Một số phương pháp bảo quản trang phục.

Bài 11: Bảo quản trang phục.

Chưa có

13

Một số loại đèn điện

Bài 12: Đèn điện.

Chưa có

14

Một số nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

Chưa có

15

Một số quạt điện và máy giặt

Bài 14: Quạt điện và máy giặt

Chưa có

16

Điều hoà không khí

Bài 15: Điều hoà không khí

Chưa có

II. Video

1

Giới thiệu về bản chất, đặc điểm, một số hệ thống kĩ thuật công nghệ và tương lai của ngôi nhà thông minh.

01

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

2

Giới thiệu vệ sinh an toàn thực phẩm, những vấn đề cần quan tâm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong gia đình

01

Bài 6. Bảo quản thực phẩm

Bài 7: Chế biến thực phẩm.

3

Giới thiệu về trang phục, vai trò của trang phục, các loại trang phục, lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục; thời trang trong cuộc sống.

01

Bài 8. Các loại trang phục thường dùng trong may mặc.

Bài 9. Trang phục và thời trang.

Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục.

Bài 11: Bảo quản trang phục.

III. Thiết bị thực hành

1

Bộ dụng cụ sử dụng trong chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.

Bài 7: Chế biến thực phẩm

Chưa có

2

Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn không sử dụng nhiệt.

3

Hộp mẫu các loại vải

Bài 8. Các loại trang phục thường dùng trong may mặc.

Chưa có

4

Nồi cơm điện

Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

Chưa có

5

Bếp hồng ngoại

6

Quạt điện

Bài 14: Quạt điện và máy giặt

Chưa có

7

Máy giặt

8

Bóng đèn các loại

Bài 11. Đèn điện

Chưa có

9

Điều hoà không khí

Bài 15: Điều hoà không khí

Chưa có

  1. Phòng học bộ môn

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng học bộ môn Vật lí – Công nghệ

01

Dùng chung dạy thực hành bộ môn Vật lí và Công nghệ hai cấp THCS và THPT

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

ĐIỀU CHỈNH THEO CÔNG VĂN 4040

1

2

Bài 1: Nhà ở đối với con người

2

1. Kiến thức: Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở; một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

3

4

Bài 2: Xây dựng nhà ở

2

1. Kiến thức: Kể được tên một số vật liệu để xây dựng một ngôi nhà.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

“Mục II các bước xây dựng một ngôi nhà” hướng dẫn học sinh tự học

5

6

Bài 3: Ngôi nhà thông minh

2

1. Kiến thức: Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

7

Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

1

1. Kiến thức: Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà “Thực hiện số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả”

8

Ôn tập chủ đề 1. Nhà ở

1

1. Kiến thức:

– Trình bày được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở; một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.

– Kể được tên một số vật liệu, mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.

– Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

– Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

9

Kiểm tra giữa học kì I (Tiết 9)

1

1. Về kiến thức:

– Kiểm tra một số kiến thức thuộc các tiết học từ tiết 01 đến tiết 08

2. Về năng lực:

– Kiểm tra một số năng lực thuộc các tiết học từ tiết 01 đến tiết 08

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

– Thời gian: 45’

-Thời điểm: Tuần 9

– Hình thức: viết

10

11

Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

2

1. Kiến thức:

– Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khoẻ con người.

– Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

12

Bài 6: Bảo quản thực phẩm

1

1. Kiến thức: Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

13

14

Bài 7: Chế biến thực phẩm

2

1. Kiến thức:

– Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.

– Hình thành thói quen ăn, uống khoa học; chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

“Mục IV. Thực hành chế biến thực phẩm…” học sinh tự thực hiện ở nhà với sự giúp đỡ của người thân

15

Ôn tập chủ đề 2. Bảo quản và chế biến thực phẩm

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khoẻ con người.

– Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

– Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.

– Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.

– Hình thành thói quen ăn, uống khoa học; chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

16

Kiểm tra cuối HK I

1

1. Về kiến thức: Kiểm tra một số kiến thức thuộc các tiết học từ tiết 01 đến tiết 15

2. Về năng lực: Kiểm tra một số năng lực thuộc các tiết học từ tiết 01 đến tiết 15

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

– Thời gian: 45’

-Thời điểm: Tuần 16

– Hình thức: viết

17

Bài 7: Chế biến thực phẩm

(Tiết 3)

1

1. Kiến thức: Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Học sinh tự tính toán dưới sự giúp đỡ của gia đình và người thân

18

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc (Tiết 1)

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống; các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

HỌC KÌ II

19

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc (Tiết 2)

1

1. Kiến thức: Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống; các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

20

21

Bài 9: Trang phục và thời trang

2

1. Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Khuyến khích học sinh tự học

22

23

Bài 10: Lực chọn và sử dụng trang phục

2

1. Kiến thức: Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

2. Năng lực: – Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

24

Bài 11: Bảo quản trang phục

1

1. Kiến thức: Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Hướng dẫn học sinh tự học; chú trọng bảo quản trang phục trong gia đình với sự giúp đỡ của người thân

25

Ôn tập chủ đề 3. Trang phục và thời trang

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống; các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.

– Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

– Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

26

Kiểm tra giữa học kì II

1

1. Về kiến thức: Kiểm tra một số kiến thức thuộc các tiết học từ tiết 17 đến tiết 25

2. Về năng lực:

– Kiểm tra một số năng lực thuộc các tiết học từ tiết 17 đến tiết 25

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

– Thời gian: 45’

-Thời điểm: Tuần 26

– Hình thức: Viết

27

28

Bài 12: Đèn điện

2

1. Kiến thức:

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của đèn điện.

– Sử dụng đèn điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

Sử dụng đèn điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn: Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà với sự giám sát của người thân.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình: Hướng dẫn học sinh tự học

29

30

Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

2

1. Kiến thức:

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của nồi cơm điện và bếp hồng ngoại.

– Sử dụng nồi cơm điện và bếp hồng ngoại trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

31

Bài 14: Quạt điện và máy giặt (Tiết 1)

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của quạt điện và máy giặt.

– Sử dụng quạt điện và máy giặt trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

32

Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình (Ví dụ: nồi cơm điện, bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà,…).

– Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

33

Kiểm tra cuối học kì II

1

1. Về kiến thức: Kiểm tra một số kiến thức thuộc các tiết học từ tiết 17 đến tiết 32

2. Về năng lực: Kiểm tra một số năng lực thuộc các tiết học từ tiết 17 đến tiết 32

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

– Thời gian: 45’

-Thời điểm: Tuần 26

– Hình thức: Viết

34

Bài 14: Quạt điện và máy giặt (Tiết 2)

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của quạt điện và máy giặt.

– Sử dụng quạt điện và máy giặt trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

35

Bài 15: Máy điều hòa không khí một chiều

1

1. Kiến thức:

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của máy điều hòa không khí 1 chiều.

– Sử dụng máy điều hòa không khí 1 chiều trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

– Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

2. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc cá nhân cùng bạn thực hiện nhiệm vụ học tập; ghi chép cá nhân vào vở HS.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, tham gia thảo luận, thống nhất báo cáo của nhóm.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất ý kiến cá nhân giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ được giao của môn học.

3. Về phẩm chất: Góp phần rèn luyện tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình thức

Giữa Học kỳ 1

45 phút

Tuần 9

– Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 01 đến tiết học 08 theo PPCT.

Kiểm tra viết

Cuối Học kỳ 1

45 phút

Tuần 16

– Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 01 đến tiết học 16 theo PPCT.

Kiểm tra viết

Giữa Học kỳ 2

45 phút

Tuần 26

– Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 01 đến tiết học 30 theo PPCT.

Kiểm tra viết

Cuối Học kỳ 2

45 phút

Tuần 33

– Đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực vận dụng của học sinh từ tiết học 01 đến tiết học 16 theo PPCT.

Kiểm tra viết

2. Các nội dung khác

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…., ngày …tháng 9 năm 2021

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

XÁC NHẬN CỦA TCM

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

……

TỔ TRƯỞNG

……

…..

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button