Giáo Dục

Lý thuyết Bảng nhân 7

Lý thuyết Bảng nhân 7 – Toán lớp 3

Lý thuyết Bảng nhân 7 – Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng phép nhân kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Phép chia hết và phép chia có dư

Lý thuyết Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Lý thuyết Toán lớp 3: Bảng nhân 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Khái niệm phép nhân với 7: Các số 7 được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển thành phép nhân.

Ví dụ: 7 + 7 + 7 + 7 = 7 x 4 = 28

– Bảng nhân 7 và vận dụng vào tính giá trị biểu thức, các bài toán có lời văn.

7 x 3 = 21 7 x 8 = 56 7 x 2 = 14 7 x 1 = 7

7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 10 = 70 0 x 7 = 0

7 x 7 = 49 7 x 4 = 28 7 x 9 = 63 7 x 0 = 0

Trong phép nhân, khi đổi vị trí hai số thì giá trị của phép tính không thay đổi.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính nhẩm

– Áp dụng bảng nhân 7, nhẩm nhanh các giá trị đơn giản.

– Đếm cách 7 liên tiếp để tìm giá trị của phép nhân.

Ví dụ: Nhẩm 7 x 6

Giải:

7 x 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42

Vậy 7 x 6 = 42

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

+ Trong biểu thức có chứa phép tính nhân và phép tính cộng, trừ

Bước 1: Thực hiện phép nhân

Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Trong biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Dạng 3: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định giá trị của mỗi nhóm hoặc một nhóm, yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Muốn tìm số lượng của một vài nhóm tương tự ta sử dụng phép nhân.

Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ thì có bao nhiêu ngày?

Phân tích đề và tìm cách giải:

Đề bài đã cho số ngày trong một tuần và cần tìm số ngày trong 6 tuần.

Muốn tìm số ngày ta lấy số ngày trong một tuần nhân với 6

Giải:

6 tuần lễ có số ngày là:

7 x 6 = 42 (ngày)

Đáp số: 42 ngày

Dạng 4: Đếm cách 7

Cộng liên tiếp 7 đơn vị, bắt đầu từ số cho trước.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

(14,21,….,35,…,49)

Giải:

Đếm cách 7 đơn vị và điền số còn thiếu vào chỗ trống:

(14,21,28,35,42,49)

Số cần điền vào chỗ trống là số 28 và số 42.

Dạng 5: So sánh.

Bước 1: Tính giá trị của các phép toán đã cho.

Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được.

Ví dụ: Trong các phép tính sau, phép tính nào có giá trị lớn nhất?

A. 7 x 4 B. 7 x 3 C. 7 x 5

Giải

Ta có giá trị của các phép tính là:

7 x 4 = 28

3 x 7 = 21

7 x 5 = 35

Vì (21 < 28 < 35) nên phép toán có giá trị lớn nhất là đáp án C.

Giải Bài tập Bảng nhân 7:

  • Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 3: Bảng nhân 7 – Luyện tập
  • Giải vở bài tập Toán 3 bài 30: Bảng nhân 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button