Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000 môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Ghi nhớ các hàng của một số có năm chữ số: Chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Số 100 000 bằng 10 nhóm 10 000

Ví dụ:

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Số gồm 5 chục nghìn, 1 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 4 đơn vị.

– Viết là: 51324.

– Đọc là: Năm mươi mốt nghìn ba trăm hai mươi tư.

– Viết số thành tổng: 51324 = 50000 + 1000 + 300 + 20 + 4

Các dạng Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

Cho các chữ số trong mỗi hàng: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

– Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0.

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Lý thuyết Các số có 5 chữ số. Số 100 000

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

– Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

– Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có 5 chữ số đã cho thành tổng các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

-Số lớn nhất có 5 chữ số là 99999

– Số bé nhất có 5 chữ số là: 10000

– Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là: 99998…

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Các số có 5 chữ số. Số 100 000, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button