Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Diện tích hình chữ nhật

Lý thuyết Diện tích hình chữ nhật môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các ví dụ kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Lý thuyết Diện tích hình chữ nhật

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hình chữ nhật ABCD có:

4 x 3 = 12 ô vuông

Diện tích của mỗi ô vuông là 1 cm2

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 3 = 12 cm2

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Ví dụ: Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 9 cm và chiều rộng 4 cm.

Bài giải

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

9 x 4 = 36 cm2

Đáp số: 36 cm2

Các dạng Lý thuyết Diện tích hình chữ nhật

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính diện tích của hình chữ nhật.

– Tìm chiều dài và chiều rộng.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Dạng 2: Tính diện tích của các hình gồm nhiều hình chữ nhật.

– Xác định hình đã cho gồm các hình chữ nhật nhỏ hơn nào.

– Tìm diện tích của các hình chữ nhật nhỏ.

– Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ hơn vừa tìm được.

Dạng 3: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích và một cạnh.

– Muốn tìm độ dài của cạnh còn thiếu ta lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đã biết.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có diện tích là 15 cm2. Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó biết chiều dài là 5 cm..

Giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

15 : 5 = 3 cm

Đáp số: 3 cm.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Diện tích hình chữ nhật, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button