Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

Lý thuyết Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

Lý thuyết Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các hình vẽ kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh

ngắn bằng nhau.

Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng.

– Cách tính chu vi của hình chữ nhật:

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định hình cho trước có phải là hình chữ nhật hay không?

– Cần kiểm tra 4 góc vuông của hình đã cho.

– Kiểm tra độ dài hai cạnh dài và hai cạnh ngắn.

Nếu đủ các điều kiện tứ giác có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình tứ giác sau:

Lý thuyết Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

Tứ giác MNPQ có:

+ 4 góc đỉnh M, N, P, Q là các góc vuông.

+ 4 cạnh gồm: Chiều dài MN = PQ; chiều rộng MQ = NP

Vậy tứ giác MNPQ là một hình chữ nhật.

Dạng 2: Cách tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Ví dụ: Tìm chu vi của hình chữ nhật ABCD

Lý thuyết Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

6 + 3 + 6 + 3 = 18 cm

Hoặc (6 + 3) x 2 = 18 cm

Dạng 3: So sánh chu vi của các hình.

– Tính chu vi của mỗi hình.

– So sánh chu vi của các hình khi cùng một đơn vị đo độ dài.

Dạng 4: Biết chu vi và chiều dài hoặc chiều rộng. Tìm độ dài cạnh còn thiếu.

– Tìm nửa chu vi (Tổng chiều dài và chiều rộng)

– Tìm cạnh còn thiếu bằng cách lấy nửa chu vi trừ đi độ dài cạnh đã biết.

Ví dụ: Một bức tranh hình chữ nhật có chu vi bằng 12m, chiều dài là 4m. Chiều rộng của bức tranh đó là?

Giải

Nửa chu vi của bức tranh đó là:

12 : 2 = 6 (m)

Chiều rộng của bức tranh đó là:

6 – 4 = 2 (m)

Đáp số: 2 (m).

Bài Tập Toán lớp 3 về Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

  • Giải bài tập trang 152, 153 SGK Toán 3: Diện tích hình chữ nhật – Luyện tập

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button