Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh

Tải về Bản in

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh là gì? Mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh là gì?

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin góp vốn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh

Đối tượng được bảo lãnh:

Dự án:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GÓP VỐN/BỐ TRÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU
THEO CAM KẾT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH

Kỳ 6 tháng (Tháng…/năm …)

Số lũy kế vốn CSH đã góp đầu kỳ báo cáo

Số vốn CSH đã góp trong giai đoạn báo cáo

Số lũy kế vốn CSH đã góp cuối kỳ báo cáo

Tỷ lệ % lũy kế vốn CSH đã góp so với cam kết

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày (lập báo cáo)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn của đối tượng được bảo lãnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button