Biểu Mẫu

Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp

Tải về

Phong trào vở sạch chữ đẹp được diễn ra phổ biến tại các trường tiểu học. Hàng năm nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra vở sạch chữ đẹp của các em học sinh. Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp là biểu mẫu không thể thiếu trong công tác kiểm tra đó. Mời các bạn tham khảo.

  1. Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp số 1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN
  CHẤM VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP

  I/ Thời gian – Địa điểm:

  Hồi ……..ngày …..tháng …..năm……….

  – Tại các lớp học thuộc Khối ……..

  II/ Thành phần.

  1/ Đ/c ………………

  2/ Đ/c ……………………

  3/ Các giáo viên chủ nhiệm lớp trong khối ………..

  III/ Nội dung:

  – Kiểm tra số lượng vở viết theo quy định của chuyên môn.

  – Chấm vở sạch – Viết chữ đẹp của học sinh.

  1/ Đánh giá kết quả sau hoạt động chấm vở của từng lớp như sau:

  a) Đánh giá chung:

  * Ưu điểm:

  – 100% HS có đủ bộ vở theo quy định, vở đã bọc bìa, có nhãn vở.

  – Chữ viết đều nét, đúng khoảng cách, độ cao. Một số HS viết chữ sạch đẹp.

  * Tồn tại:

  – Một số em vở còn quăn mép, viết chưa đúng cỡ chữ, độ cao, khoảng cách. Vở còn bẩn, bỏ trang

  – Một số vở ghi chép, trình bày cẩu thả, gạch xóa nhiều, còn quăn mép, để mực dây ra vở. Viết chưa đúng cỡ chữ, độ cao , khoảng cách ,chữ viết chưa sạch đẹp.

  * Giải pháp:

  – GVHD HS luyện viết đúng cỡ, đúng mẫu.

  – Tích cực rèn chữ, giữ vở trong tất các các giờ học. Đồng thời phối kết hợp với phụ huynh cho HS luyện chữ thêm ở nhà.

  – Nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên việc giữ gìn vở trong tất các các giờ học. Phối kết hợp với phụ huynh để HS luyện chữ thường xuyên và giữ gìn sách vở cẩn thận.

  – Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, động viên các em tích cực rèn chữ viết và giữ vở sạch sẽ ở lớp, khích lệ, ghi nhận sự tiến bộ của học sinh trong từng ngày.

  2. Kết quả xếp loại như sau:

  Lớp TSHS Xếp loại
  A % B % C % Ghi chú

  ……….., ngày ….tháng 4…..năm …………

  Tổ trưởng Chuyên môn Người tổng hợp

  2. Mẫu biên bản chấm vở sạch chữ đẹp số 2

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN CHẤM VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP

  Vào hồi ………ngày……..tháng………năm………

  Tại trường……………………………………………………………………………

  Thành phần: …………………………………………………………………………

  …………………………………………………….…………………………………

  NỘI DUNG

  I. Đánh giá chung

  1. Ưu điểm:

  * Giữ vở sạch:

  ………………………………………………………………………………

  * Viết chữ đẹp:

  ………………………………………………………………………………

  2. Tồn tại:

  * Giữ vở sạch:

  ………………………………………………………………………………

  * Viết chữ đẹp:

  ………………………………………………………………………………

  1. Đánh giá cụ thể:

  TT

  Họ và tên

  GIỮ V SẠCH( 4đ)

  Điểm vở

  VIẾT CHỮ ĐẸP (6 đ)

  Điểm viết

  Tổng điểm

  Xếp

  loại chung

  BQ tốt

  1 đ

  TB đúng 1đ

  VĐ ND

  VD mẫu 3đ

  VĐ C tả 2đ

  Tốc độ đạt y/c 1đ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  TỔNG HỢP CHUNG:

  • A+ :…….em
  • A :……..em
  • B :……..em

  Kết thúc vào hồi ……giờ cùng ngày

  ………., ngày……..tháng……..năm………….

  GVCN

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button