Biểu Mẫu

Mẫu C1-08/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Tải về

Mẫu C1-08/NS – Lệnh ghi thu ngân sách

share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C1-08/NS – Lệnh ghi thu ngân sách. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu lệnh ghi thu ngân sách

Nội dung cơ bản của lệnh ghi thu ngân sách như sau:

CƠ QUAN THU ………

LỆNH GHI THU NGÂN SÁCH

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Đề nghị Kho bạc nhà nước…………………………………………………………………………………………

Ghi thu vào NSNN:……………………………………………………………………………………………………..

Của Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Theo Tờ khai/Quyết định/Thông báo số:……………………………..ngày:…………………………………..

STT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………..

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:…………………………………………….

Có TK:…………………………………………….

Mã ĐBHC:………………………………………..

Cơ quan thu

Ngày ………. tháng……… năm ..….

Người lập Thủ trưởng

Kho bạc Nhà nước

Ngày ……. tháng ………. năm..….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button