Biểu Mẫu

Mẫu C2-07/NS giấy đề nghị chi ngoại tệ

Tải về

Mẫu số C2-07/NS – Giấy đề nghị chi ngoại tệ

Mẫu số C2-07/NS – Giấy đề nghị chi ngoại tệ được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị chi ngoại tệ như sau:

KBNN …………….

Giấy đề nghị chi ngoại tệ

Kính gửi: Ngân hàng……………………………

Đề nghị Ngân hàng……………………………………………………………………………………………….

Trích tài khoản số của KBNN………………………………………………………………………………….

Tổng số tiền ghi bằng số:…………………………………………Ký hiệu ngoại tệ:…………………….

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………….

Theo chi tiết dưới đây:……………………………………………………………………………………………

1. Chuyển khoản vào tài khoản số………………………………..của……………………………………

Tại Ngân hàng:………………………………………………………SWIFT CODE:………………………..

Số tiền:………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tiền mặt:…………………………………….3. Phí tiền mặt:……………………………………………….

Nội dung chi:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày …….. tháng …… năm ……….

Kế toán Kế toán trưởng Chủ tài khoản

Mẫu giấy đề nghị chi ngoại tệ

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button