Biểu Mẫu

Mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Tải về Bản in

Mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ là gì? Mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ là gì?

Mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ là mẫu chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về đội trưởng điều tra, khảo sát rà phá bom mìn vật nổ. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
————

(NAME OF INSTITUTION)


CERTIFICATE

Team leader of Survey and Clearance

This is to certify:

Date of birth:

Unit:

Place of birth:

ID No.:

Course completed:

Team Leader of Survey and Clearance

Grade:

Date of expiry:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
————

Ảnh

(3cm x 4cm)

(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)

CHỨNG CHỈ

Đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Cấp cho:

Ngày sinh:

Đơn vị:

Quê quán:

Chứng minh thư số:

Đã hoàn thành khoá đào tạo:

Đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Xếp loại:

Có giá trị đến:

Địa danh, Ngày tháng năm
Thủ trưng
(Ký đóng dấu)

Mẫu chứng chỉ đội trưởng điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button