Biểu Mẫu

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Tải về

Đơn khiếu nại quyết định hành chính

share-data.top.vn mời bạn đọc tham khảo mẫu Đơn khiếu nại quyết định hành chính dưới đây. Đơn khiếu nại quyết định hành chính phải nêu rõ vấn đề khiếu nại ngay trên tiêu đề đơn và đối tượng nhận đơn (tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết). Ở phần mở đầu đơn khiếu nại, người làm nên phải trình bày cụ thể về lý lịch cá nhân bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

Trong phần nội dung chính, đơn khiếu nại quyết định hành chính phải giải trình vụ việc cần khiếu nại hay tố cáo thông qua hình thức tóm tắt sự việc một cách ngắn gọn nhưng phải đầy đủ tình tiết. Tiếp theo là yêu cầu của người làm đơn về việc đề nghị thẩm tra, xác minh sự việc để được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cuối cùng là phần cam đoan những nội dung trình bày trong đơn là đúng sự thật và người làm đơn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung vừa nêu.

Mẫu đơn xin khiếu nại

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính như sau:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)

Kính gửi:…………………….. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)

Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là:…………………………………………………………………… sinh ngày:…………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………………………

Số passport (hộ chiếu):………………… Ngày và nơi cấp:………………………………………….

Hiện đang (làm gì, ở đâu):…………………………………………………………………………………

Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

– Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

– Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

………………, ngày…. tháng… năm…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

ĐƠN KHIẾU NẠI
(HOẶC TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ….)

Kính gửi: (1) ………………………………………………

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ….. tháng …… năm … Nam (Nữ).

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): …………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………, cơ quan cấp……………, ngày…… tháng …… năm ……….

2. Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị;

3. Nội dung vụ việc: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

a) Tóm tắt nội dung vụ việc;

b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư)

c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại;

d) Chứng minh sự thiệt hại.

4.Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền:

………………………………………………………………………………………………………………….

5.Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại …):

6. Cam kết của người viết đơn: …………(2) ……………………………………………

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

………………. loại theo Danh mục tài liệu.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
……(3)……………

Ghi chú:

1. Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Nội dung cam kết của người viết đơn:

– Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn.

– Trường hợp thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, người viết đơn khiếu nại phải cam kết không cùng lúc gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3. Người viết đơn phải ký tên, ghi rõ họ tên (không được sao chụp chữ ký).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button