Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình

Mẫu đơn xin được cấp điện sinh hoạt hộ gia đình là gì? Mẫu đơn xin được cấp điện sinh hoạt hộ gia đình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình là gì?

Mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt hộ gia đình là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp điện sinh hoạt hộ gia đình. Mẫu đơn nêu rõ nội dung cấp điện, thông tin người làm đơn…

2. Mẫu đơn xin được cấp điện sinh hoạt hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Kính gửi: ………………………………………………………………………………..

Phần Bên mua điện ghi:

Đại diện là ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

và ……..….hộ dùng chung theo danh sách đính kèm.(1)

Số chứng minh thư: ………………………do Công an ………….…….cấp ngày…..tháng…..năm….

Theo giấy uỷ quyền ngày ……tháng….năm….…của…………………………………….(2)

Nơi đang ở : Số nhà:……………………Tổ/thôn/ấp:………………………………………………………….

Xã/phường/thị trấn:…………………………Huyện/thị xã/TP/Quận……………………………………………..

Số điện thoại:………………………….;Số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn (SMS):……………………………..;

Số Fax…………………………………Email…………………………….…………(3)

Tài khoản số :…………………………Tại ngân hàng:…………………………………..…………..

Đề nghị mua điện 1 pha ; 3 pha để sử dụng vào mục đích chính sinh hoạt…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….(4)

Công suất đăng ký sử dụng : ……………kW;

Địa chỉ nơi sử dụng điện: Số nhà, ngõ hẻm:…………………..Tổ/thôn/ấp:………………………………….

Xã/phường/thị trấn:…………………………..Huyện/thị xã/TP/Quận:…………………………………………..

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện ; Đang dùng công tơ chung

Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………..(5)

Thời gian Bên bán điện nhận đơn

Ngày…...tháng…....năm…….

Đại diện Bên mua điện (6)

(ký, ghi rõ họ và tên)

…………, ngày……….tháng………năm…………

Người nhận đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của UBND phường, xã tại nơi sử dụng điện

Các điểm (1), (2), (3), (4), (5), (6) xem hướng dẫn ghi ở mặt sau của Giấy đề nghị này.

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ:

☐Giấy đề nghị mua điện; ☐Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

☐Hộ khẩu thường trú; ☐Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện;

☐Sổ tạm trú dài hạn; ☐Bản cam kết thanh toán hết nợ của Hộ tách mới

☐Hợp đồng mua bán nhà ; ☐Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

☐Quyết định phân nhà; ☐Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Thủ tục cần thiết khi xin cấp điện

Để việc xin cấp điện sinh hoạt,kinh doanh trở nên dễ dàng thì cá nhân, tập thể cần chuẩn bị những thông tin cơ bản dưới đây:

– Đơn xin cấp điện sinh hoạt theo mẫu cũng như nội dung được thể hiện như trên

– Các giấy tờ có liên quan (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– Hộ khẩu thường trú, giấy chứng nhận tạm trú nơi mình sinh sống có thời hạn từ 1 năm trở lên ( đối với điện sinh hoạt của hộ gia đình), giấy phép kinh doanh( đối với tập thể, cơ quan kinh doanh)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà hoặc hợp đồng cho thuê nhà,hợp đồng mua bán nhà.

– Quyết định cấp đất, cấp nhà hoặc thông báo cấp số nhà,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Đối với trường hợp không có những thông tin,giấy tờ ở trên thì có thể xin xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã nơi mình sinh sống để đề nghị mua điện sinh hoạt.

Đối với những khách hàng mua điện lưới để phục vụ công việc kinh doanh có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 80kW hoặc sử dụng hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100kVA trở lên thì bắt buộc phải đăng ký riêng biểu đồ phụ tải và những đặc tính kỹ thuật công nghệ của những thiết bị sử dụng điện với giá thành cao hơn so với giá thành sử dụng điện của hộ gia đình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button