Biểu Mẫu

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý theo công văn 449/CV-ETEP

Tải về

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý theo công văn 449/CV-ETEP là mẫu dành cho giáo viên lập ra để giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện các mô đun. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

1. Nhiệm vụ giáo viên cốt cán là gì?

Nhiệm vụ của các thầy cô cốt cán, đó là sau khi được bồi dưỡng trực tiếp bởi các giảng viên sư phạm chủ chốt thì các thầy cô cốt cán sẽ có nhiệm vụ, đó là xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đồng nghiệp của mình tại địa phương, gọi là đội ngũ đại trà. Kế hoạch này cần được sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp phòng, sở GD&ĐT các địa phương.

Từ kế hoạch đó, sau khi mỗi GV đại trà được cấp tài khoản học online thì các thầy cô cốt cán có vai trò là hỗ trợ các đồng nghiệp của mình trong giai đoạn học qua mạng. Cách hỗ trợ là sẽ trả lời những câu hỏi của các thầy cô đại trà thắc mắc có thể gặp phải trong quá trình tự học thì sẽ được đưa lên mạng. Các thầy cô cốt cán sẽ trả lời, hỗ trợ thông qua hệ thống học tập trực tuyến.

Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện các địa phương, tại các đợt sinh hoạt chuyên môn trực tiếp thì các thầy cô cốt cán sẽ đóng vai trò là những người được tiếp cận nội dung trước thì cũng sẽ chia sẻ với các thầy cô đại trà trong quá trình tự học. Ở đây, lưu ý là các thầy cô đại trà có tài khoản tự học trước, thì các thầy cô trao đổi ở góc độ là những người đã được tìm hiểu kiến thức trước cùng hỗ trợ trả lời.

2. Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp mô đun 2

PHÒNG GD&ĐT ……….

Bài viết gần đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– ***** —–

………., ngày ….tháng ……năm 2020

KẾ HOẠCH

HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN CHO CBQLCSGDPT ĐẠI TRÀ MODUL 1, MODUL 2

Họ và tên GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán: …………..

Môn học phụ trách: Tiếng Việt

Cấp học: Tiểu học

Cơ sở giáo dục đang công tác: Trường Tiểu học …………..

Thực hiện công văn số 76/CV-ETEp ngày 13/4/2020 của BQL chương trình ETEP;

Thực hiện công văn số 87/CV-ETEP ngày 21/4 /2020 của BQL Chương trình ETEP;

Căn cứ công văn số 449/CV-ETEP ngày 15/10/2020 về HD mẫu Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp…;

Thực hiện sự phân công của Sở GDĐT, phòng GDĐT về việc hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành các Modul. Tôi xây dựng “Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đại trà học tập MĐ 1, MĐ 2 năm 2020 thuộc địa bàn thành phố ………., tỉnh ……….. như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung Modul

1. Mục tiêu và nhiệm vụ của CBQL cốt cán

Hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục phổ thông đại trà trên địa bàn thành phố theo phân công của Sở GDĐT các vấn đề sau:

+ Hỗ trợ CBQL đại trà Hoàn thành hồ sơ cá nhân và đăng kí môn học; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng trên hệ thống học tập LMS (thảo luận, góp ý bài tập…)

+ Hỗ trợ đồng nghiệp qua các kênh Zôm, Zalo… hoặc trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn trường/ cụm

+ Hỗ trợ hoàn thành bài tập; XD các kế hoạch trong mỗi Modul yêu cầu.

+ Hỗ trợ CBQL đại trà hoàn thành bài khảo sát.

+ Chấm bài tập cuối mỗi Modul và xác nhận đã hoàn thành Modul.

2. Nội dung các Modul

*Modul 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học” gồm 3 nội dung:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button