Biểu Mẫu

Mẫu khung kế hoạch tài chính trường THCS

Tải về

Mẫu khung kế hoạch tài chính trường THCS là mẫu được các nhà trường trung học cơ sở lập ra để lên kế hoạch các khoản thu, chi trong nhà trường. Mời các bạn tham khảo.

Quản lý tài chính trường THCS

GIỚI THIỆU KHUNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRƯỜNG THCS

(Làm cơ sở để xây dựng dự toán thu chi ngân sách hằng năm)

ỦY BAN NHÂN DÂN………………

TRƯỜNG THCS…………………….

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHÀ TRƯỜNG

NĂM ……………..

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

II. Mục đích

III. Nhiệm vụ trọng tâm

IV. Nhiệm vụ cụ thể

V. Kế hoạch thu chi

1. Kế hoạch thu (Đơn vị tính: 1.000đ)

STT

Khoản thu

Mức thu

1 học sinh

Sĩ số học sinh

Dự kiến số tiền phải thu

Dự kiến, miễn giảm, thất thu

Tổng số tiền thực thu

Công văn hướng dẫn thu

1

2

Tổng

2. Kế hoạch chi

STT

Khoản chi

Nội dung chi

Tỉ lệ chi

Số tiền

Công văn hướng dẫn chi

Ghi chú

1

2

Tổng

V. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất

STT

Nội dung (ghi cụ thể)

Số lượng

Dự kiến kinh phí (Ghi rõ nguồn)

Lý do đầu tư

Thời gian thực hiện (dự kiến)

Nguồn

Tổng kinh phí

Học phí

Ngân sách

Khác

1

2

Tổng

VI. Các hoạt động cụ thể trong năm

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người lên dự trù

Người duyệt

Người

phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

2

3

……, ngày…tháng….năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button