Biểu Mẫu

Mẫu phiếu lương 2021

Tải về

share-data.top.vn xin giới thiệu mẫu Phiếu lương nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng…., Mẫu phiếu lương nhân viên mới nhất này sẽ giúp các bạn kế toán, hành chính có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên. Mời các bạn tham khảo.

  1. Mẫu phiếu lương nhân viên là gì?

  Mẫu phiếu lương được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Nhằm giúp bộ phận hành chính kế toán giải quyết việc tính lương cho các nhân viên được rõ ràng và minh bạch nhất. Thường thì mẫu phiếu lương được đi kèm trong ngày thanh toán lương. Có thể là bằng tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng. Nhằm liệt kê chi tiết các khoản ảnh hưởng đến tiền lương của từng cá nhân.

  Mẫu phiếu lương cần ghi rõ các thông tin. Về họ tên nhân viên, phòng ban, số ngày công, ngày nghỉ bù, ngày nghỉ không tính phép. Ngày nghỉ hưởng lương, ngày nghỉ tính phép và mức lương của nhân viên đó. Trong số tổng tiền lương cần ghi rõ mức lương cơ bản. Lương hiệu quả, lương làm thêm giờ và các khoản cộng lương, khoản trừ lương khác…

  2. Mẫu phiếu lương nhân viên số 1

  Công ty ……………….
  Địa chỉ:…………………..
  PHIẾU LƯƠNG
  Ngày … tháng … năm …..
  Mã Nhân Viên Lương đóng BHBB
  Họ Và Tên Ngày công đi làm
  Chức Danh Ngày công chuẩn
  STT Các Khoản Thu Nhập STT Các Khoản Trừ Vào Lương
  1 Lương Chính 1 Bảo Hiểm Bắt Buộc ……………
  2 Phụ Cấp: ……………. 1,1 Bảo hiểm xã hội (8%)
  2,1 Trách nhiệm 1,2 Bảo hiểm y tế (1,5%)
  2,2 Ăn trưa 1,3 Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
  2,3 Điện thoại 2 Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  2,4 Xăng xe 3 Tạm Ứng
  2,5 Nhà ở 4 Khác
  2,6 Nuôi con nhỏ
  Tổng Cộng Tổng Cộng
  Tổng Số Tiền Lương Thực Nhận
  Bằng chữ:
  Người lập phiếu Người nhận tiền
  Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

  3. Mẫu lương nhân viên số 2

  LOGO CÔNG TY

  PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

  THÁNG …. NĂM ….

  Đơn vị tính: VNĐ

  Họ tên ………………………….
  Phòng ban ………………………….
  Số ngày công ………………………….
  Ngày nghỉ bù ………………………….
  Ngày nghỉ không tính phép ………………………….
  Ngày nghỉ hưởng lương ………………………….
  Ngày nghỉ tính phép ………………………….
  Mức lương ………………………….
  Tổng tiền lương Lương cơ bản ………………………….
  Lương hiệu quả ………………………….
  Lương làm thêm giờ ………………………….
  Các khoản cộng lương ………………………….
  Các khoản trừ lương ………………………….
  Phụ cấp điện thoại ………………………….
  Phụ cấp ăn ca ………………………….
  Công tác phí ………………………….
  Tổng thu nhập ………………………….
  Tạm ứng lương kỳ I ………………………….
  Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (7%) ………………………….
  BHYT (1.5%) ………………………….
  BHTN (1%) ………………………….
  Truy thu ………………………….
  Thuế TNCN ………………………….
  Tổng ………………………….
  Thực lĩnh ………………………….
  Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….

  4. Mẫu phiếu lương công nhân

  PHIẾU LƯƠNG THÁNG…………..

  Kính gửi: Anh/ Chị…………………

  Mã số nhân viên

  Phòng ban làm việc

  Họ & Tên

  Ngày bắt đầu làm việc tại công ty

  THU NHẬP CHUẨN / Tháng (….công)

  Lương tham gia BH (Lương bậc + P/C trách nhiệm)

  Số ngày làm việc

  Lương theo bậc

  Phụ cấp trách nhiệm quản lý

  Thưởng kiểm soát năng suất SP

  THU NHẬP NGOÀI GIỜ phải chịu THUẾ TNCN

  Phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nuôi con (nếu có)

  Phụ cấp đi lại (xăng xe)

  Phụ cấp điện thoại

  Thưởng chuyên cần (Không vắng mặt, không đi trễ, về sớm, không nghỉ quá 1 ngày phép/ tháng…***)

  Phụ cấp cơm giữa ca (đã tính cơm thêm – nếu có)

  TỔNG LƯƠNG

  Tổng số giờ làm thêm

  Số giờ làm thêm (ban ngày)

  Số giờ làm thêm (ban đêm)

  Số giờ làm thêm (chủ nhật)

  Số giờ làm thêm (Lễ)

  Số giờ đi trễ, về sớm – NGÀY

  Số giờ đi trễ, về sớm – ĐÊM

  Số phần cơm tính thêm

  Phép năm (chưa sử dụng – nếu có)

  THƯỞNG SÁNG KIẾN KỶ THUẬT (nếu có)

  THƯỞNG THÁNG 13/2020 – lần 1

  *Tổng số tiền đi trễ, về sớm

  THU NHẬP NGOÀI GIỜ không chịu THUẾ TNCN

  TỔNG THU NHẬP/ THÁNG của NLĐ

  10.5% – trích trừ lương NLĐ (BHXH 8%, YT 1.5%,TN 1%)

  Phí Công đoàn – trích trừ lương NLĐ

  Giảm trừ gia cảnh và bản thân

  Thuế thu nhập cá nhân – trích trừ lương NLĐ

  Thu nhập còn lại sau khi trừ các khoản phải trừ của NLĐ

  Chi hoàn trả tiền ĐỒNG PHỤC (nếu có)

  TẠM THU TIỀN ĐỒNG PHỤC nếu có)

  Giữ lại tiền lương (nếu có)

  Hoàn trả tiền lương (nếu có)

  Truy thu BHXH, YT, TN

  HOÀN THUẾ TNCN năm (nếu có)

  THU THUẾ TNCN năm (nếu có)

  TỔNG TIỀN THỰC NHẬN CÒN LẠI

  23.5% – Cty phải nộp thay cho NLĐ ( BHXH, BHYT, BHTN , KPCĐ)

  Email

  Ghi chú:

  1-Số giờ LÀM THÊM > số giờ ĐI TRỄ: lấy số giờ làm thêm – số giờ đi trễ, còn lại tính công làm thêm

  2-Số giờ ĐI TRỄ > số GIỜ LÀM THÊM: lấy số giờ làm thêm – số giờ đi trễ. Số giờ đi trễ còn lại tính hệ số 1 (công bình thường)

  3-Thưởng chuyên cần: trong tháng làm đầy đủ số ngày công phát sinh, nghỉ có phép theo qui định, không đi trễ – về sớm, không nghỉ quá 1 ngày phép/ tháng (SAU THỬ VIỆC)

  4- Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ chỉ được miễn thuế phần tiền lương, tiền công chênh lệch > phần tiền lương tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

  5. Lợi ích của việc lập mẫu phiếu lương nhân viên

  Mẫu phiếu lương còn có các tên gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương,… Được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word để bộ phận kế toán. Cũng như những người hưởng lương tiện theo dõi. Ở mỗi phiếu lương, các cá nhân là người lao động làm công ăn lương sẽ theo dõi chi tiết được ngày công đi làm của mình. Ngày nghỉ phép tính lương và nghỉ không lương, các khoản phụ trợ cấp, khấu trừ, phạt, thưởng,…. Tác động đến tiền lương và đưa ra số tiền lương thực lĩnh cuối cùng mà cá nhân đó được hưởng.

  Mẫu phiếu lương hàng tháng sẽ được thành lập dưới dạng file mềm. Và sẽ được in ra một bản để gửi đến người hưởng lương. Mẫu phiếu lương hàng tháng đều được lưu lại để đánh giá mức lượng trong năm của từng nhân viên. Cùng chế độ tăng lương theo định kỳ, sự thay đổi về hình thức chấm công, chế độ phụ cấp và các vấn đề khác ảnh hưởng đến lương. Việc làm này sẽ do bộ phận hành chính nhân sự hoặc kế toán thực hiện. Đều đã có chữ ký xác nhận của người lao động và trưởng bộ phận.

  Dựa trên mẫu phiếu lương, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn vấn đề thanh toán lương cho nhân viên. Cũng như nguồn tài chính của đơn vị mình, có sự điều chỉnh tăng giảm lương hợp lý. Tất nhiên sẽ dựa trên quyền lợi của NLĐ và đóng góp của họ cho sự phát triển của DN nói chung.

  Trên đây là Mẫu phiếu lương mới nhất dùng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu phiếu lương nhân viên sẽ giúp các bạn kế toán hay hành chính nhân sự dễ dàng hơn trong việc tính toán lương cho nhân viên trong công ty mình. Với mẫu phiếu lương này các bạn có thể in một loạt các phiếu hoặc có thể gửi mail cho từng cá nhân một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, tiết kiệm thời gian. Mời các bạn tải định dạng File .Doc về để chỉnh sửa cho phù hợp.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button