Biểu Mẫu

Mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học

Tải về

Thiết bị dạy học phục vụ đắc lực cho công tác dạy và học tại nhà trường từ cấp mầm non đến cấp THPT. Vì vậy hiện nay các nhà trường rất chú trọng đầu tư thiết bị dạy học cho giáo viên. share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu sổ theo dõi thiết bị dạy học, mời các bạn tham khảo.

  1. Sổ theo dõi thiết bị dạy học số 1

  SỔ THEO DÕI TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

  STT

  Tên Thiết bị

  Năm sản xuất

  Nước sản xuất

  Kí hiệu hoặc mã số của thiết bị

  Ngày nhập kho

  Số lượng

  Chất lượng

  ( TL %)

  Năm học 200.. – 200…

  Tổng số

  Nhập mới

  Số hư hỏng thất thoát

  Số lượng

  Chất lượng

  Số lượng

  Chất lượng

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Kiểm kê ngày….. tháng ….năm …..

  HIỆU TRƯỞNG

  Ghi chú: Số liệu của các cột: (9) = 7; (14), (19) ghi tổng của số tồn năm học trước và số lượng nhập mới.

  2. Sổ theo dõi thiết bị dạy học số 2

  Năm học 20.. – 20…

  Năm học 20.. – 20…

  Năm học 20.. – 20…

  Tổng số

  Nhập mới

  Số hư hỏng thất thoát

  Tổng số

  Nhập mới

  Số hư hỏng thất thoát

  Tổng số

  Nhập mới

  Số hư hỏng thất thoát

  SL

  Chất lượng

  Số lượng

  Chất lượng

  Số lượng

  Chất lượng

  Số lượng

  Chất lượng

  Số lượng

  Chất lượng

  Số lượng

  Chất lượng

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

  (23)

  Kiểm kê ngày….. tháng ….năm …..

  HIỆU TRƯỞNG

  Ghi chú: Số liệu của các cột: (9) = 7; (14), (19) ghi tổng của số tồn năm học trước và số lượng nhập mới.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button