Biểu Mẫu

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân

Tải về Bản in

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân là gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp chứng thư số… Mẫu được ban hành theo Thông tư 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

Họ và tên (chữ in hoa):…………………………….Giới tính:….□… Nam ….□….Nữ

Ngày sinh: ……../……./………. Nơi sinh: …………………..………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…….………Ngày cấp: ………….Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thư điện tử công vụ (1):……………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức công tác: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………..……………………………………………….…..

Chức vụ: ……………………………….……………………………….………………

Số điện thoại di động: ………………………………………………………………….

SIM PKI (2): ……………………………………………………………….…………..

Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có): …………. Ngày cấp:……… Ngày hết hạn: ………

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail…).

(2) SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs ” (Ví dụ: Viettel/cs).

Mẫu văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button