Biểu Mẫu

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng

Tải về Bản in

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng là gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng là gì?

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp phép… Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..

, ngày tháng năm

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP XUẤT KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị xuất khẩu giống: ………………………………….

– Địa chỉ: ………………….……………………………………………………………

– Điện thoại ………………. Fax ………………………. Email ………………………

– Thông tin về giống xuất khẩu:

TT

Tên giống

Tên khoa học

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép…)

Đơn vị Tính

Số lượng xuất

Nơi nhập

Tổng

– Lần xuất khẩu: □ Lần đầu □ Lần thứ ……..

– Mục đích xuất khẩu:

□ Nghiên cứu

□ Khảo nghiệm

□ Quảng cáo

□ Triển lãm

□ Trao đổi quốc tế không vì mục đích thương mại

□ Mục đích khác: …………………………………..………………………………

– Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập danh sách kèm theo):

– Cửa khẩu xuất: ……………………………………………………………………

– Thời hạn xuất khẩu ……………………………………………………………….

Đề nghị Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và giải quyết./.

….., ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu giống cây trồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button