Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 3: Tuần 20 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 3 tuần 20 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 3 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 3 và bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 20

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Biết M là trung điểm của đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng MP = 5cm. Độ dài đoạn thẳng PQ là:

A. 10cm B. 5cm C. 6cm D. 8cm

Câu 2: Trong các số 5924, 6241, 315, 1624. Số lớn nhất là số:

A. 5924 B. 315 C. 6241 D. 1624

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 183 x 2 = 3819 là:

A. X = 4658 B. X = 4681 C. X = 4185 D. X = 4252

Câu 4: Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM = 5cm. Chu vi của hình vuông ABCD là:

A. 20cm B. 25cm C. 40cm D. 45cm

Câu 5: Cho bốn chữ số 4, 1, 6, 3. Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau với số chẵn bé nhất có bốn chữ số khá nhau được tạo thành từ 4 chữ số trên là:

A. 7948 B. 7687 C. 7795 D. 7777

II. Phần tự luận

Bài 1: Sắp xếp các số đo dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn:

1m83cm; 178dm; 1840cm; 1m 8dm

Bài 2: Tìm X, biết:

X – 783 x 4 = 1023 X – 2729 = 345 : 3

Bài 3: Cho đoạn thẳng AB = 1m. Có M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng MB. P là trung điểm của đoạn thẳng AM. Hỏi đoạn thẳng NP có độ dài là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4: Ở một công ty sản xuất, ngày đầu tiên họ làm được 1892 sản phẩm. Ngày thứ hai do cải tiến kỹ thuật nên công ty làm được nhiều hơn ngày đầu tiên 382 sản phẩm. Hỏi sau hai ngày công ty làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 20

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B D C A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

Đổi 1m83cm = 1083cm; 178dm = 1780cm; 1m 8dm = 1080cm

Vì 1080 < 1083 < 1780 < 1840 nên ta được sắp xếp:

1m8dm; 1m83cm; 178cm; 1840cm

Bài 2:

X – 783 x 4 = 1023

X – 3132 = 1023

X = 1023 + 3132

X = 4155

X – 2729 = 345 : 3

X – 2729 = 115

X = 115 + 2729

X = 2844

Bài 3:

(Học sinh tự vẽ hình)

Đổi 1m = 100cm

Độ dài đoạn thẳng MB và AM là:

100 : 2 = 50 (cm)

Độ dài đoạn thẳng MN là:

50 : 2 = 25 (cm)

Độ dài đoạn thẳng PM là:

50 : 2 = 25 (cm)

Độ dài đoạn thẳng NP là:

25 + 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm

Bài 4:

Ngày thứ hai công ty làm được số sản phẩm là:

1892 + 382 = 2274 (sản phẩm)

Sau hai ngày công ty làm được số sản phẩm là:

1892 + 2274 = 4166 (sản phẩm)

Đáp số: 4166 sản phẩm

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button