Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 3: Tuần 7 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 3 tuần 7 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 3 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 3 và bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 7 x 5 + 132 là:

A. 155 B. 167 C. 146 D. 184

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 462; 460; 467; 469 là:

A. 462 B. 460 C. 467 D. 469

Câu 3: Ngày 22 tháng 10 là ngày thứ năm. Ngày 29 tháng 10 là thứ mấy?

A. Thứ hai B. Thứ ba  C. Thứ tư D. Thứ năm

Câu 4: Giá trị X thỏa mãn X – 124 = 7 x 8 là:

A. X = 180 B. X = 170 C. X = 182 D. X = 177

Câu 5: Tổng của thương và số dư trong phép chia 52 : 6 là:

A. 12 B. 4 C. 8 D. 10

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

24 x 5 + 153 = …. 972 – 7 x 55 = ….
18 x 4 + 22 x 5 = ….  56 : 2 + 93 : 3 = …. 
12 x 6 – 44 : 2 = ….  7 x 12 + 7 x 8 = …..

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X : 7 = 23 + 26  b) X x 4 = 137 – 41 
c) (X + 163) : 8 = 72 d) 873 – X : 4 = 825

Bài 3: Hai bao gạo có tổng cộng 278kg gạo. Sau khi chuyển 42kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ 2 có 118kg gạo. Hỏi ban đầu:

a) Bao gạo thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Bao gạo thứ nhất có bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: Hoa nghĩ một số, nếu lấy đó gấp lên 3 lần sau đó trừ đi 22 thì được kết quả là 56. Tìm số mà Hoa đã nghĩ.

Bài 5: Tính chu vi của hình tam giác ABC biết cạnh AB có độ dài là 32cm, độ dài cạnh BC gấp 2 lần độ dài cạnh AB và độ dài cạnh AC kém tổng độ dài cạnh AB và BC 4cm.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B D D A A

II. Phần tự luận

Bài 1:

24 x 5 + 153 = 120 + 153 = 273

972 – 7 x 55 = 972 – 385 = 587

18 x 4 + 22 x 5 = 72 + 110 = 182

56 : 2 + 93 : 3 = 28 + 31 = 59

12 x 6 – 44 : 2 = 72 – 22 = 50

7 x 12 + 7 x 8 = 84 + 56 = 140

Bài 2:

a) X : 7 = 23 + 26

X : 7 = 49

X = 49 x 7

X = 343

b) X x 4 = 137 – 41

X x 4 = 96

X = 96 : 4

X = 24

c) (X + 163) : 8 = 72

X + 163 = 72 x 8

X + 163 = 576

X = 576 – 163

X = 413

d) 873 – X : 4 = 825

X : 4 = 873 – 825

X : 4 = 48

X = 48 x 4

X = 192

Bài 3:

a) Ban đầu bao gạo thứ hai nặng số ki-lô-gam là:

118 – 42 = 76 (kg)

b) Ban đầu bao gạo thứ nhất nặng số ki-lô-gam là:

278 – 76 = 202 (kg)

Đáp số: a) 76kg            b) 202kg

Bài 4:

Số mà Hoa đã nghĩ là:

(56 + 22) x 3 = 234

Đáp số: 234

Bài 5:

Độ dài cạnh BC là:

32 x 2 = 64 (cm)

Tổng độ dài cạnh AB và BC là:

32 + 64 = 96 (cm)

Độ dài cạnh AC là:

96 – 4 = 92 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

64 + 92 + 32 = 188 (cm)

Đáp số: 188cm

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button