Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh Tuần 9 có đáp án

Đề luyện tập cuối tuần môn tiếng Anh tuần 9 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 3 Unit 6 Stand up giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh Unit 6 lớp 3 trọng tâm hiệu quả.

1. Look and Write.

2. Read and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

3. Look, read and circle a, b or c.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

4. Look and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 9

5. Put the words in order. 

1. talk/ Don’t/ and/ listen/ ./

______________________

2. play/ Let’s/ football/ together/ .

______________________

3. my/ Linda/ This/ She/ is/ friend./ is/ ./

______________________

4. ask/ I/ May/ question/ a/ ?

______________________

5. out/ I/ May/ go/ ?/

______________________

6. Read and answer the following questions

Her name is Tomoyo. She is from Japan. She is eight. There are four people in her family: her father, mother, brother and her. She is a pupil but her brother is not a pupil. Her brother is a student. Her brother’s name is Chiko. Chiko is nineteen. She loves her brother and her parents.

1. Where is Tomoyo from?

_______________________________

2. How many people are there in her family?

_______________________________

3. Is her brother a student?

_______________________________

4. What is her brother’s name?

_______________________________

5. How old is her brother?

_______________________________

ĐÁP ÁN

1. Look and Write.

2 – open; 3 – write; 4 – close; 5 – go; 6 – ask

2. Read and Write.

1 – you; 2 – it; 3 – she; 4 – We; 5 – they; 6 – he; 7 – I

3. Look, read and circle a, b or c.

1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – a

4. Look and Write.

1 – Open your book, please.

2 – Come here, please.

3 – Stand up, please.

4 – Don’t talk

5 – May I go out?

Yes, you can.

6 – Can I speak?

No, you can’t.

5. Put the words in order.

1- Don’t talk and listen.

2 – Let’s play football together.

3 – This is my friend. She is Linda.

4 – May I ask a question/

5 – May I go out?

6. Read and answer the following questions

1. She is from Japan

2. There are four people in her family

3. Yes, he is

4. Her brother’s name is Chiko

5. He is nineteen

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 9 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button