Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 23

Bài tập Toán tuần 23 lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 23 được website sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1254 : 6

……………………..

……………………..

………………………

………………………

………………………

8734 : 7

……………………..

……………………..

………………………

………………………

………………………

2115 : 9

……………………..

……………………..

………………………

………………………

………………………

2348 : 8

……………………..

……………………..

………………………

………………………

………………………

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 6782 – 1234 : 2 = ………………………………….

b) 6782 : 2 – 1234 = ………………………………….

Bài 3:

Có 3789 quyển sách xếp vào các hộp. Mỗi hộp đựng được 8 quyển sách. Hỏi xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp như vậy và còn thừa mấy quyển sách?

Giải:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Hai lần tích của thương và số chia là 2008. Tìm số bị chia.

Giải:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Tính nhẩm:

3000 + 6000 = ……

4000 + 500 = ……

2000 + 5000 = ……

6000 + 4000 = ……

Hướng dẫn giải:

3000 + 6000 = 9000

4000 + 500 = 4500

2000 + 5000 = 7000

6000 + 4000 = 10 000.

Bài 6. Tính nhẩm:

5000 – 3000 = ……

8000 – 6000 = ……

7200 – 2000 = ……

6500 – 4000 = ……

9800 – 800 = ……

8700 – 400 = ……

Hướng dẫn giải:

5000 – 3000 = 2000

8000 – 6000 = 2000

7200 – 2000 = 5200

6500 – 4000 = 2500

9800 – 800 = 9000

8700 – 400 = 8300

Bài 7 Nhà máy sản xuất được 9080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng Hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó?

Bài 8: Tìm a

a, (a + 17) : 3 = 3 x 8

b, a : 4 x 5 =50

Bài 9: Một ôtô trong 2 giờ đi được 64km. Hỏi:

 • Xe lửa đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km?
 • Xe lửa đó đi trong 2giờ 45 phút được bao nhiêu km?

Bài 10: Mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi tuổi hiện nay của mỗi người biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Bài 11: Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa bao nhiêu bánh?

Bài giải:

Ta có: 1250 : 4 = 312 dư 2

Vậy với 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất 312 xe ô tô và còn thừa 2 bánh

…………

website.com đã sưu tầm và đăng tải các bài tập toán mới nhất và chính xác nhất để gửi tới các em học sinh. Trong chương trình soạn giải bài tập, thì còn có Giải Toán lớp 3 VNEN, Giải Tiếng Việt lớp 3 VNEN, Giải Tự Nhiên và Xã Hội 3 VNEN, Giải Đạo Đức lớp 3 VNEN. Các em hãy cùng luyện tập tất cả các dạng bài nhé!

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 23. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

 • 57 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2020 – 2021 Tải nhiều
 • Bộ 36 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
 • Bộ 15 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3
 • Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3
 • 10 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 website biên soạn:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Số 4
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button