Giáo Dục

Thi thử trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 5

Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Festivals In Viet Nam

website mời các bạn cùng tham gia Thi thử trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 gồm các dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 khác nhau giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và nắm vững từ vựng Unit 5: Festivals in Vietnam tiếng Anh lớp 8.

 • Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 5
 • Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 nâng cao
 • Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 8
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 Unit 4 – 5

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Festivals in Vietnam gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại từ vựng, chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh 8 đạt kết quả cao.

 • 1. ____________ : Ngày kỉ niệm
 • 2. Ha Long ______________ attracts a huge numbers of visitors.
 • 3. Ceremony: ____________
 • 4. ________________: kỉ niệm
 • 5. Choose the word which has this definition.
  An order given to a person or an animal.
 • 6. _________: Nghi thức
 • 7. Tet is an occasion for Vietnamese people …………….. their…………………….
 • 8. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Invader a. Bạn đồng hành
  ii. Companion b. Đế chế
  iii. Defeat c. Đánh bại
  iv. Emperor d. Kẻ xâm lược
 • i. Invader – …
 • ii. Companion – …
 • iii. Defeat – …
 • iv. Emperor – …
 • 9. _____________: Lễ vật
 • 10. ________: Bảo tồn
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button