Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 8 unit 3 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới Unit 3 theo từng lesson, hướng dẫn giải Skills 2 SGK tiếng Anh Unit 3 lớp 8 Peoples of Viet Nam dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 3 Peoples of Viet Nam SGK tiếng Anh lớp 8 tập 1 trang 33 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– listen for gist and for specific information about a traditional dis: five-coloured sticky rice.

– write the recipe for a traditional dish.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Peoples of Viet Nam”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Skills 2

LISTENING – Kỹ năng nghe

1. Answer the questions. Trả lời những câu hỏi.

1 – Bạn có thích xôi không?

2 – Khi nào chúng ta dùng xôi theo truyền thống?

Gợi ý

1 – Yes, I do.

2 – On special occasions.

2. Listen to the passage and tick (✓) true (T) or false (F). Nghe đoạn văn và chọn đúng (T) hay sai (F).

Bài nghe

Đáp án

1 – T. Xôi 5 màu là một món ăn truyền thống.

2 – F. Xôi 5 màu được làm với hóa chất.

3 – T. Những màu sắc tượng trưng cho nhưng yếu tố của cuộc sống.

4 – F. Những yếu tố này tạo nên sự hài hòa giữa con người

5 – F. Xôi này chỉ được làm khi có khách đến thăm.

3. Listen again and complete the sentences. Nghe lại và hoàn thành câu.

Bài nghe

Đáp án

1 – mountainous;

2 – purple/ black;

3 – natural;

4 – plants;

5 – ceremonies;

Nội dung bài nghe

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People call the dish five-coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

Dịch bài nghe

Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống quan trọng của nhiều dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc. Mọi người gọi món gạo nếp ngũ sắc vì nó có năm màu: đỏ, vàng, xanh lục, tím và trắng. Những thứ tạo ra màu sắc không phải là hóa chất mà là rễ và lá cây tự nhiên. Năm màu sắc của món ăn đại diện cho năm yếu tố của cuộc sống theo niềm tin Việt Nam: màu vàng là đất, đỏ là lửa, màu xanh lá cây là cây cối, màu trắng là kim loại, và màu tím hoặc đen là nước. Mọi người tin rằng năm yếu tố này tạo ra sự hài hòa giữa trời và đất. Xôi ngũ sắc thường được làm và thưởng thức vào dịp Tết, trong các lễ hội và các nghi lễ, vào những dịp đặc biệt, và bất cứ khi nào gia đình có khách.

WRITING – Kỹ năng viết

4. Read the notes on how to make yellow sticky rice. Đọc những ghi chú về cách làm xôi màu vàng.

Hướng dẫn dịch

Thành phần:

Nếp: 500g

Nghệ: 3 thìa súp đầy

Dừa xay: một cốc

Muối: 1/4 muỗng súp

Ghi chú:

1. Ngâm nếp với nước trong 5 giờ hơn

2. Vo nếp – vắt khô

3. Trộn đều với tinh chất nghệ, chờ 10 phút.

4. Thêm dừa và muối, trộn đều

5. Đun 30 phút – kiểm tra độ chín

6. Dùng

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice. Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.

Organising your ideas

Introducing your dish

This is a very easy dish to make

Try this delicious recipe

Signposting the cooking steps

First, Then, Next, After that, Finally

Once the (rice is rinsed), (add) the (salt)

Giving advice

Remember to…

Don’t forget to…

Try to…

Concluding

Serve this dish with…

This dish is delicious with…

Đáp án gợi ý

This delicious dish is very easy to make.

First you need to soak sticky rice with water in more than 5 hours.

Then you rinse rice and drain it.

Next you mix rice well with turmeric extract and wait for 10 minutes.

After that you add coconut and salt and mix well/

Finally, you steam them in 30 minutes and check cooked.

Remember to serve it hot.

Dịch bài

Món ăn ngon này rất dễ làm.

Đầu tiên bạn ngâm nếp với nước trong hơn 5 giờ (tiếng).

Sau đó bạn cần vo nếp và làm khô nó.

Kế đến bạn trộn nếp với tinh chất nghệ đảo đều và chờ trong 10 phút.

Sau đó, bạn thêm dừa và muối vào trộn đều.

Cuối cùng bạn đun chúng trong 30 phút và kiểm tra độ chín.

Nhớ dùng khi nóng.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button