Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 53

Trắc nghiệm Hóa 9 bài 53 Protein

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 53 được website biên soạn gửi tới bạn đọc là tổng hợp các dạng bài tập trong bài dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, giúp cho các bạn học sinh dễ dàng ôn luyện củng cố bài tập. Mời các bạn khảo.

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 51
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 54

A. Câu hỏi trắc nghiệm protein

Câu 1. Cho mẫu protein X có công thức cấu tạo sau:

…-HN-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-…

Khi thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH thu được

A. H2N-CH2-COOH

B. H2N-C2H4-COONa

C. H2N-CH2-COONa

D. H2N-C2H4-COONa

Câu 2. Cho các chất: sợi bông (1), tóc (2), da thuộc (3), tơ tằm (4), len lông cừu (5), tơ nilon (6). Những chất có thành phần chính là protein gồm.

A. (1), (2), (5)

B. (1), (2), (3), (6)

C. ((2), (3), (4), (5)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

Câu 3. Axit axetic CH3COOH Và glyxin H2NCH2COOH có điểm giống nhau là

A. đều làm quỳ chuyển thành màu đỏ

B. Đều tác dụng với dung dịch NaOH

C. Đều tác dụng với dung dịch HCl

D. Đều tác dụng với CuO

Câu 4. Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây?

A. So sánh khả năng thấm nước của chúng, da thật dễ thấm nước hơn.

B. So sánh độ mềm mại của chúng, da thật mềm mại hơn da nhân tạo.

C. Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét.

D. Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật ở vết cắt bị xơ, còn da nhân tạo thì nhẵn bóng.

Câu 5. Đốt cháy chất hữu cơ X (là một trong số các chất tinh bột, saccarozơ, glucozơ, protein) thấy tạo ra sản phẩm là CO2, H2O và khí N2. Vậy X có thể là:

A. Tinh bột

B. Saccarozơ

C. Glucozơ

D. Protein

Câu 6. Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hoá chất vào dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là:

A. Sự oxi hoá

B. Sự khử

C. Sự cháy

D. Sự đông tụ

Câu 7. Khi cho 7,5 gam một amino axit X có một nhóm amino trong phân tử tác dụng với dung dịch HCl vùa đủ thu được 11,15 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. C4H7NO2.

B. C2H7NO2.

C. C2H5NO2.

D. C3H7NO2.

Câu 8. Cho 8,9 gam amino axit X có công thức H2NCH(CH3)COOH tác dụng NaOH vừa đủ, khối lượng muối thu được là

A. 9,5 gam

B. 12,0 gam

C. 10,0 gam

D. 11,1 gam

Câu 9. Dấu hiệu để nhận biết protein là

A. làm dung dịch iot đổi màu xanh.

B. có phản ứng đông tụ thành chất màu trắng khi đun nóng.

C. thủy phân trong dung dịch axit.

D. đốt cháy có mùi khét và có phản ứng đông tụ khi đun nóng.

Câu 10. “Mắt xích” trong phân tử protein là

A. xenlulozơ

B. glucozơ

C. aminoaxit

D. etilen.

B. Đáp án hướng dẫn giải chi tiết trắc nghiệm hóa 9 bài 53

1C 2C 3C 4C 5D
6D 7C 8D 9D 10C

Câu 7.

Aminoaxit + HCl → muối → mHCl = 11,15 – 7,5 = 3,65 g

Aminoaxit có 1 nhóm NH2 → naminoaxit : nHCl = 1:1

→ naminoaxit = 0,1 mol → Maminoaxit = 75 → Gly: C2H5NO2

Câu 8.

namino axit X = 8,9/89 = 0,1 mol

H2NCH(CH3)COOH +  NaOH → H2NCH(CH3)COONa + H2O

0,1 mol                                           0,1 mol

m muối = 0,1.111 = 11,1 gam

………………………………………..

Trên đây website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 53 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button