Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 21

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 21 với nội dung được website biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học, là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao.

Lịch Sử 8 bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng sâu sắc và hình thành hai khối đối lập nhau đó là:

A. Anh, Pháp, Nhật và Đức, I-ta-li-a, Áo.
B. Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật,
C. Anh, Mĩ, Hung và Đức, Nhật, Pháp.
D. Anh, Pháp, Hung và Đức, I-ta-li-a, Nhật.

Câu 2. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự xuất hiện hai khối đối địch nhau.
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên xô.
C. Chính sách thỏa hiệp của Anh, Mĩ đối với phát xít.
D. Tất cả câu trên đều đúng.

Câu 3. Vì sao hai khối tư bản mâu thuẫn nhau?

A. Vì sự phát triển không đều của các nước đế quốc.
B. Vì sự mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa.
C. Vì sự thù địch nhau sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
D. Vì sự mâu thuẫn giữa đế quốc “ già” và đế quốc “ trẻ”.

Câu 4. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 1 tháng 9 năm 1939.
B. Ngày 2 tháng 9 năm 1939
C. Ngày 3 tháng 9 năm 1939
D. Ngày 4 tháng 9 năm 1939

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ với sự kiện nào?

A. Phát xít Đức tấn công Tiệp Khắc (3-1939)
B. Phát xít Đức tấn công Ba lan (1- 9 -1939)
C. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức (2-9-1939)
D. Phát xít Đức tấn công Liên xô (22-6-1941)

Câu 6. Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.
B. Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.
C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.
D Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức.

Câu 7. Tháng 4 – 1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây bằng việc xâm chiếm đầu tiên các nước nào?

A. Anh và Pháp.
B. Hà Lan và Bỉ.
C. Đan Mạch và Na Uy.
D. Tất cả các nước trên.

Câu 8. Giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai ưu thế thuộc về phe nào?

A. Ưu thế thuộc về phe Anh, Pháp, Mĩ.
B. Ưu thế thuộc về phía Liên xô.
C. Ưu thế thuộc về phe xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.
D. Cả hai bên ở thế cầm cự.

Câu 9. Nhật bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng vào thời gian nào?

A. Ngày 22 tháng 6 năm 1941.
B. Ngày 7 tháng 12 năm 1941.
C. Ngày 1 tháng 9 năm 1939.
D. Ngày 1 tháng 1 năm 1943.

Câu 10. Trận Trân Châu Cảng (12 – 1941) mở đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương giữa các nước nào?

A. Nhật Bản với Mĩ.
B. Nhật Bản với Pháp,
C. Nhật Bản với Anh.
D. Nhật Bản với Mĩ – Anh – Pháp.

Câu 11. Hạm đội của nước nào bị thiệt hại nặng nề nhất ở trận Trân Châu Cảng?

A. Hạm đội Anh.
B. Hạm đội Pháp,
C. Hạm đội Nhật.
D. Hạm đội Mĩ.

Câu 12. Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc đánh chiếm khu vực nào?

A. Tây Thái Bình Dương,
B. Đông Nam Á.
C. Tây Nam Á.
D. Bắc Á.

Câu 13. Ở châu Á năm 1940 Nhật Bản đã chiếm được vùng nào?

A. Đông Nam Á.
B. Ba nước Đông Dương,
C. Tây Á.
D. Trung Á.

Câu 14. Tháng 9-1940 quân đội I-ta-li-a tấn công nước nào?

A. An-giê-ri.
B. Ai cập.
C. Tuy-ni-di.
D. Nam Phi.

Câu 15. Tại sao trong thời gian đầu quân Đức tiến sâu được vào lãnh thổ Liên Xô?

A. Không tuyên bố Đức tấn công bất ngờ.
B. Đức chiếm ưu thế về quân sự.
C. Đức được sự hậu thuẫn của I-ta-li-a.
D. A -B đúng.

Câu 16. Tháng 1-1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.
B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mĩ.
C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.

Câu 17. Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ ngày 19 -11 – 1942 đến ngày 02 – 02- 1943
B. Từ ngày 11-9 – 1942 đến ngày 02 – 02 – 1943
C. Từ ngày 11 – 6 – 1941 đến ngày 19-01 – 1942
D. Từ ngày 20 – 9 – 1942 đến ngày 20 – 02 – 1943

Câu 18. Từ ngày 6-6-1944, quân đội Đức Quốc xã phải chiến đấu cùng một lúc trên hai mặt trận, đó là:

A. Phía tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh – Mĩ.
B. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh – Pháp
C. Phía đông chống các nước Đông Âu và Tây chống các nước Anh – Pháp – Mĩ.
D. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh – Mĩ.

Câu 19. Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm mạnh nhất của Đức?

A Chiến dịch giải phóng Xta-lin-grát.
B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.
C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a.
D. Chiến dịch giải phóng Mat-xcơ-va.

Câu 20. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng nào của quân Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh?

A. Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943).
B. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (6-6-1944).
C. Chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong chiến dịch công phá Béc- lin (9-5-1945)
D. Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và 9-8-1945)

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D B A B A C D B A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D B A B D C A D B C

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 20 và Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 22 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button