Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 5

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 5 nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được website.com sưu tầm và đăng tải.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 5

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 4

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 6

Lịch sử 8 bài 5: Công xã Pari 1871

Câu 1: “Tuần lễ đẫm máu” diễn ra khi nào?

A. 20/5- 28/5

B. 21/5- 29/5

C. 20/5- 29/5

D. 21/5- 28/5

Câu 2: Nhân dân Pari bầu Hội Đồng Công xã

A. 26/3/1872

B. 26/4/1871

C. 27/3/1871

D. 26/6/1871

Câu 3: Nguyên nhân thất bại của Công xã Pari.

A. Do kém chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.

B. Vô sản Pari còn yếu.

C. Thiếu một chính đảng Mác xít lãnh đạo.

D. A, B, C

Câu 4: Bài học kinh nghiệm của Công xã Pari là gì?

A. Phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.

B. Phải liên minh với nông dân.

C. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù

D. A, B, C đúng

Câu 5: Chie tấn công Quốc dân quân khi nào?

A. 18/4/1871

B. 19/3/1871

C. 18/3/1872

D. 18/3/1871

Câu 6. Vì sao năm 1870 Pháp tuyên chiến với Phổ.

A. Để giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước.

B. Để lấn chiếm biên giới lãnh thổ.

C. Để ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức.

D. Cả A + C đúng.

Câu 7. Cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra vào thời gian nào?

A. Ngày 2 – 9 – 1870.

B. Ngày 18 – 7 – 1870.

C. Ngày 19 – 7 – 1870.

D. Ngày 7 – 9 – 1870.

Câu 8. Năm 1870; chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp thể hiện ở những điểm nào?

A. Pháp chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia chiến tranh.

B. Quân đội chưa được huấn luyện kĩ càng.

C. Thiếu sự chỉ huy thống nhất, thiếu vũ khí và kế hoạch tác chiến.

D. Cả ba lý do trên.

Câu 9. Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập các đơn vị.

A. Cộng hòa.

B. Quốc dân quân,

C. Quân đội nhân dân.

D. Vệ quốc quân.

Câu 10. Vì sao giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Công xã?

A. Công xã xoá hết mọi đặc quyền của giai cấp tư sản.

B. Công xa tách nhà thờ ra khói Nhà nước.

C. Công xã thực sự là Nhà nước do dân và vì dân, đối lập với Nhà nước tư sản.

D. Công xã ban bố các sắc lệnh phục vụ quyền tự do của nhân dân.

Câu 11. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?

A. 70 ngày.

B. 71 ngày,

C. 72 ngày.

D. 73 ngày.

Câu 12. Trong các sắc lệnh sau đây của Công xã, sắc lệnh nào thế hiện tính ưu việt của Công xã?

A. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước.

B. Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

C. Quy định về tiền lương tối thiểu, giám lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

Câu 13. Đến ngày 1 – 5 – 1871 Hội đồng Công xã thành lập thêm ủy ban nào?

A. Ủy ban quân sự.

B. Ủy ban An ninh,

C. Ủy ban Đối ngoại.

D. Ủy ban Cứu quốc.

Câu 14. Ngày 26 – 3 – 2872, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

A. Quốc dân quân đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời.

B. Lá cờ cách mạng phất phới tung bay trên nóc nhà thị chính.

C. Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã.

D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào.

Câu 15. Sau khi bị thất bại, tàn quân của Chính phủ tư sản rút chạy về đâu?

A. Mông-mác.

B. Véc-xai.

C. Pa-ri.

D. Xơ-đăng.

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án A A D D D D C D B C C D D C B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button