Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 6

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 6 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh, nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được website.com sưu tầm và đăng tải.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 6

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 5

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 7

Lịch sử 8 bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Câu 1: Trước năm 1870, Anh đứng vị trí thứ mấy về sản xuất công nghiệp

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2: Chủ nghĩa đế quốc thực dân là quốc gia nào?

A. Mĩ

B. Pháp

C. Anh

D. Đức

Câu 3: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4: Chủ nghĩa Đế quốc cho vay lãi là quốc gia nào

A. Mĩ

B. Anh

C. Đức

D. Pháp

Câu 5: 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy thế giới.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Pháp là nước có thuộc địa lớn thứ hai thế giới sau nước nào?

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ

D. Đức

Câu 7: Đặc điểm của đế quốc Đức là

A. Chủ nghĩa thực dân

B. Chủ nghĩa đế quốc

C. Chủ nghĩa cho vay lãi

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Câu 8: Chế độ chính trị của Mĩ là

A. Cộng hòa

B. Quân chủ chuyên chế

C. Quân chủ lập hiến

D. Phong kiến

Câu 9: Quốc gia nào là chế độ quân chủ lập hiến, theo thể chế liên bang

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ

D. Đức

Câu 10: Năm 1913 quốc gia đứng vị trí thứ 4 trong sản xuất là:

A. Anh

B. Pháp

C. Mĩ

D. Đức

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B D B A D A D B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button