Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Lịch sử 8 bài 22

website xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Câu 1: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng

 1. Loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
 2. Cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới.
 3. Giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình.
 4. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.

Câu 2: Tác phẩm Sông Đông êm đềm là của ai?

 1. Sô-lô-khốp B. Tôn-xtôi C. Ô-xtrop-xki D. Góc-ki

Câu 3: An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

 1. Lý thuyết tương đối
 2. Lý thuyết nguyên tử hiện đại
 3. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
 4. Năng lượng nguyên tử.

Câu 4: Thành tựu đặc biệt về Vật lí học mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là

 1. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng
 2. Thuyết vạn vật hấp dẫn
 3. Lí thuyết tương đối
 4. Phát minh ra năng lượng nguyên tử

Câu 5: Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hóa mới ở Liên Xô?

 1. Tình trạng mù chữ ở nước Nga phổ biến.
 2. Để thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển.
 3. Tỉ lệ người biết chữ là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, văn hoá.
 4. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 6: Nhiều phát minh khoa học ra đời vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

 1. Điện tín, điện thoại.
 2. Ra-đa, hàng không
 3. Điện ảnh, phim nói và phim màu.
 4. Điện tín, điện thoại, hàng không, điện ảnh.

Câu 7: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

 1. 17/12/1903
 2. 17/12/1904
 3. 17/12/1905
 4. 17/12/1906

Câu 8: “Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản được 102800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản”. Đó là số sách xuất bản ở nước nào?

 1. Nước Mĩ.
 2. Nước Anh.
 3. Nước Liên Xô.
 4. Nước Trung Quốc.

Câu 9: Nền văn hóa Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

 1. Tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại
 2. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại.
 3. Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga.
 4. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô viết

Câu 10: Trong vòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người thoát nạn mù chữ

 1. 40 triệu người. B. 50 triệu người. C. 60 triệu người. D. 70 triệu người.

—————————————–

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về các thành tựu của phát triển khoa học và kĩ thuật, văn hóa trên thế giới ở nửa đầu thế kỉ 20…

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 8, Giải bài tập Lịch Sử 8, Giải Vở BT Lịch Sử 8, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8, Lý thuyết Lịch sử 8, Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button