Giáo Dục

Trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 bài 12

Trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp ích cho các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập tốt Ngữ văn lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 bài: Sự phát triển của từ vựng

Câu 1: Hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ là

A. So sánh và nhân hóa

B. So sánh và hoán dụ

C. So sánh và ẩn dụ

D. Ẩn dụ và hoán dụ

Câu 2: Cách nào là tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên?

A. Chuyển lớp nghĩa ban đầu của từ sang một lớp nghĩa đối lập

B. Dùng các tiếng có sẵn ghép lại với nhau

C. Đưa vào từ ngữ có sẵn nhiều lớp nghĩa hoàn toàn mới

D. Đưa vào một từ ngữ mới với vỏ ngữ âm mới hoàn toàn

Câu 3: Trong các dòng sau, dòng nào có từ “Ngân hàng” là nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ?

A. Ngân hàng máu; ngân hàng đề thi

B. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

C. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

D. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

Câu 4: Trong một ngôn ngữ, từ vựng là bộ phận…

A. Ít biến đổi

B. Không ngừng phát triển

C. Bất biến

D. Tất cả đều sai

Câu 5: So với phương thức tạo ra từ ngữ mới hoàn toàn thì phương thức tạo thêm nghĩa mới cho từ ngữ đã có…

A. Chiếm ưu thế hơn

B. Có ưu thế bằng nhau

C. Ít chiếm ưu thế hơn

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân, tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, chế ra áo cổn mũ miện, lên ngôi hoàng đế, đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc làm năm đầu niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm vào ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788).
Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

A. Trời đất B. Hoàng đế C. Tế cáo D. Niên hiệu

Câu 7: Sự phát triển từ vựng của một ngôn ngữ thể hiện ở chỗ…

A. Xuất hiện các từ ngữ mới

B. Các từ phát sinh thêm nghĩa mới bên cạnh nghĩa đã có

C. A và B đúng

Câu 8: Trong Tiếng Việt, chúng ta dùng từ mượn của ngôn ngữ nào là nhiều nhất?

A. Tiếng Pháp B. Tiếng La-tinh C. Tiếng Anh D. Tiếng Hán

Câu 9: Trong tiếng Việt, có những cách nào để tạo từ ngữ mới?

A. Sử dụng ẩn dụ và hoán dụ để chuyển nghĩa của từ.

B. Ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau để tạo từ mới.

C. Vay mượn từ ngữ của các ngôn ngữ khác.

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt?

A. Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ

B. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

C. Tạo từ ngữ mới

D. Cả A và B đều đúng

Câu 11: Có mấy phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ

A. Ba B. Bốn C. Hai D. Một

Câu 12: Từ “Thuyền” trong các câu thơ và ca dao sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc?

A. Thuyền về có nhớ bến chăng? /Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền

B. Cha mẹ cho em sang chuyến đò nghiêng /Thuyền chòng chành đôi mạn, em ôm duyên trở về

C. Thuyền nan một chiếc ở đời /Tắm mưa trải gió trong vời Hàn Giang

D. Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ /Những ngày xa cách nhau /Lòng thuyền đau rạn vỡ

———————————————-

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng gồm nhiều câu trắc nghiệm kèm đáp án đi cùng các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, vai trò của từ vựng…

Trên đây website đã giới thiệu nội dung bài Trắc nghiệm môn Ngữ văn 9 bài 12: Sự phát triển của từ vựng cho các bạn tham khảo ý tưởng khi viết bài. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Trắc nghiệm Ngữ văn 9, Lý thuyết môn Ngữ Văn 9, Soạn Văn 9, Văn mẫu lớp 9, Tác giả – Tác phẩm Ngữ văn 9, Giải VBT Ngữ văn 9, soạn bài lớp 9. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button