Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 9 Natural Disasters

Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural Disasters

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh Unit 9 lớp 8 phần Ngữ âm (Phonics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 8 mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 8 có đáp án liên quan đến phần Từ mới tiếng Anh Unit 9 lớp 8 giúp các em kiểm tra cách phát âm cũng như cách đánh trọng âm của những từ vựng đã xuất hiện trong bài hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 Unit 9 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 nhắc lại quy tắc đánh trọng âm cũng như phiên âm từ mới Unit 9 tiếng Anh lớp 8 mới hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. disaster

B. damage

C. collapse

D. rage

Question 2:

A. erupt

B. disaster

C. scatter

D. worker

Question 3:

A. bury

B. evacuate

C. rescue

D. music

Question 4:

A. tornado

B. shake

C. trap

D. rage

Question 5:

A. tsunami

B. erupt

C. mudslide

D. fund

Question 6:

A. tornado

B. forest

C. homeless

D. volcano

Question 7:

A. study

B. happy

C. handy

D. typhoon

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. volcanic

B. disaster

C. eruption

D. adequate

Question 9:

A. typhoon

B. mudslide

C. scatter

D. homeless

Question 10:

A. eruption

B. tsunami

C. confident

D. tornado

Question 11:

A. forest

B. erupt

C. rescue

D. worker

Question 12:

A. victim

B. damage

C. bury

D. divide

Question 13:

A. mudslide

B. collapse

C. earthquake

D. scatter

Question 14:

A. collapse

B. typhoon

C. damage

D. erupt

Question 15:

A. evacuate

B. interviewee

C. accommodate

D. eruption

ĐÁP ÁN

1 – D 2 – A 3 – A 4 – C 5 – A 6 – B 7 – D
8 – D 9 – A 10 – C 11 – B 12 – D 13 – B 14 – C 15 – B

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button