Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Tiếng Anh lớp 8 Unit 6: Folk Tales

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Học từ vựng Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com biên soạn và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 được biên tập dưới nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 học từ mới Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6

Bạn biết bao nhiêu nhóm nhạc nam Kpop?

 • 1. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Fable a. Truyện cổ tích
  ii. Fairy tale b. Truyện dân gian
  iii. Folk tale c. Truyện ngụ ngôn
  iv. Legend d. Truyền thuyết
 • i. Fable – …
 • ii. Fairy tale – …
 • iii. Folk tale – …
 • iv. Legend – …
 • 2. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Brave a. Bủn xỉn, keo kiệt
  ii. Cruel b. Xấu xa
  iii. Cunning c. Dũng cảm
  iv. Evil d. Hào phóng
  v. Generous e. Xảo quyệt, gian xảo
  vi. Mean f. Độc ác
  vii. Wicked g. Xấu xa về mặt đạo đức
 • i. Brave – …
 • ii. Cruel – …
 • iii. Cunning – …
 • iv. Evil – …
 • v. Generous – …
 • vi. Mean – …
 • vii. Wicked – …
 • 3. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Emperor a. Hiệp sỉ
  ii. Fairy b. Hoàng đế
  iii. Giant c. Mụ phù thủy
  iv. Knight d. Người khổng lồ
  v. Ogre e. Tiên, nàng tiên
  vi. Witch f. Quỷ ăn thịt người
 • i. Emperor – …
 • ii. Fairy – …
 • iii. Giant – …
 • iv. Knight – …
 • v. Ogre – …
 • vi. Witch – …
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button