Giáo Dục

Unit 3 lớp 8 Project

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng lesson do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Project Unit 3 SGK trang 35 tiếng Anh 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Produce the language and the grammar from the previous sections and link with the topic: peoples of Viet Nam.

– Revise and make the use of all the target knowledge in unit 3.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Peoples of Viet Nam”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Project

ETHNIC FASHION SHOW! TRÌNH DIỄN THỜI TRANG DÂN TỘC!

1. Look at the different costumes of some ethnic groups. Which costume do you like best? Why? Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?

Hướng dẫn dịch

Trang phục người Khơ Me.

Trang phục người Mường

Trang phục người Ê Đê

Trang phục người H’mong

Trang phục người Tày

Trang phục người Hoa

Trang phục người Pu Péo

Trang phục người Hơ Rê

Trang phục người Ba Na

Trang phục người Pà Thẻn

Gợi ý:

– I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.

– I like the Ede’s costumes most. They look simple but elegant and elaborate. Moreover, they also show the beauty of the wearer.

2. Design a costume based on an ethnic style you like, using cardboard, paper or cloth, and colours. Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.

Các bạn học sinh tự thiết kế.

3. Organise an exhibition of the costume designs you have made among your group or class members. Talk about them. Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.

Các em học sinh làm và thuyết trình trước lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button